EN
  • Anasayfa
  • BANKACILIK VE SİGORTACILIK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Tezli Yüksek Lisans Programı adayların finansın alt dalları olan bankacılık ve sigortacılık alanlarında uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla açılmıştır. Finansal piyasaların entegrasyonu, küreselleşme ve finansal enstrümanlardaki çeşitlilik bu alanda eğitim almış uzman ihtiyacını artırmaktadır. Finansal piyasalar içerisinde en önemli paya sahip olan bankacılık ve sigortacılık sektörleri önemli bir konu haline gelmiştir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık ve Sigortacılık - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Burcu OĞUR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
Program Sorumlusu Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
Bologna Sorumlusu Burcu OĞUR
İntibak Not Girişi Sorumlusu Serap KAMIŞLI
Amaç
Bölümün amacı, bankacılık ve sigortacılık alanında, bilimsel eğitimi temel alan derslerle öğrencilerimize, değişen ve gelişen dünyada finansal sistem ve kurumları kavratmak ve bu olguları analiz edebilmek için yeterli bilgi ve beceriyi aktarmaktır.
Hedef
Programın hedefi, lisans sonrası öğrencilerin eğilimlerine göre, onları bankacılık veya sigortacılık sektörlerinde iş yaşamına hazırlamak ve öğrencilere yüksek lisans sonrasında ilgi alanları doğrultusunda akademik çalışmalar yapmaya yönelik alt yapı kurmaktır.