EN
  • Anasayfa
  • BANKACILIK VE SİGORTACILIK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
BSİ5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
BSİ5001 Banka Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5002 Bankacılıkta Fon Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5003 Bankacılıkta Güncel Konular - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5004 Bankalarda İç Denetim - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5005 Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5006 Bilimsel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5007 Davranışsal Finans - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5008 E-Sigortacılık - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5009 Finans Matematiği - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5010 Finansal Ekonometri - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5011 Finansal Piyasalar ve Kurumlar - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5012 Finansal Yönetim ve Finansal Analiz - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5013 Makro Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5014 Mali Analiz - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5015 Para ve Banka Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5016 Sigorta Branşları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5017 Sigorta Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5018 Sigorta İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5019 Sigorta İşletmelerinde Yönetim - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5020 Sigorta Muhasebesi ve Denetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5021 Sigorta Şirketlerinde Finansal Analiz - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5022 Sigortacılıkta Hasar ve Reasürans - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5023 Sigortacılıkta Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5024 Temel Bankacılık Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5025 Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5026 Türkiye Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5027 Uluslararası Bankacılık - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5028 Uluslararası Finans - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5029 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Finans alanıyla ilgili temel kavramlara, güncel ve teorik bilgilere sahip olmak 0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve becerileri finansal süreçleri çözmede kullanmak, analitik ve stratejik düşünerek uygulamaya geçirebilmek 0
Alanla ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde finansal piyasaları ve finansal kurumları değerlendirebilmek 0
Alanla ilgili konularda ekip çalışmasının getireceği sorumluluklara açık olmak 0
Alanla ilgili konularda bireysel anlamda sorumluluğa açık olmak 0
Finansal olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek ve yorumlayabilmek 0
Finansal konularla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, iletişim kurabilmek 0
Finansal konularda gelişmeleri takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili anlamak ve kullanmak 0
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi, iletişim teknolojileri ve paket programları kullanabilmek 0
Alanla ilgili konularda toplumsal refahı ön planda tutabilmek ve etik değerlere uygun değerlendirebilmek ve yorum yapabilmek 0
Finansal piyasa ve kurumların iç ve dış çevresinde tüm paydaşlarını gözetecek şekilde ilişkilerini izleyebilmek 0
Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye ve yenilikçiliğe her şart altında önem vermek, verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek 0
Bankacılık ve finans konularında edindiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek ömür boyu öğrenmeye açık olmak 0
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek 0
Genelde finans, özelde ise bankacılık ve sigortacılık konuları ile ilgili bilgi birikimine sahip olarak, ekonomide yaşanan süreçleri izleyebilmek 0