EN
  • Anasayfa
  • BANKACILIK VE SİGORTACILIK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
BSİ5000 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BSİ7000 Uzmanlık Alan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
BSİ5001 Banka Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5002 Bankacılıkta Fon Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5003 Bankacılıkta Güncel Konular - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5004 Bankalarda İç Denetim - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5005 Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5006 Bilimsel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5007 Davranışsal Finans - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5008 E-Sigortacılık - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5009 Finans Matematiği - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5010 Finansal Ekonometri - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5011 Finansal Piyasalar ve Kurumlar - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5012 Finansal Yönetim ve Finansal Analiz - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5013 Makro Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5014 Mali Analiz - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5015 Para ve Banka Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5016 Sigorta Branşları ve Bireysel Emeklilik Sistemi 5 5 4 4,5 4,5 5 5 4,5 4,5 4 5 5 5 5 5
BSİ5017 Sigorta Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5018 Sigorta İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5019 Sigorta İşletmelerinde Yönetim - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5020 Sigorta Muhasebesi ve Denetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5021 Sigorta Şirketlerinde Finansal Analiz - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5022 Sigortacılıkta Hasar ve Reasürans - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5023 Sigortacılıkta Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5024 Temel Bankacılık Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5025 Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5026 Türkiye Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5027 Uluslararası Bankacılık - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5028 Uluslararası Finans - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5029 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BSİ5900 Seminer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Finans alanıyla ilgili temel kavramlara, güncel ve teorik bilgilere sahip olmak 6,76
Alanla ilgili edindiği bilgi ve becerileri finansal süreçleri çözmede kullanmak, analitik ve stratejik düşünerek uygulamaya geçirebilmek 6,76
Alanla ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde finansal piyasaları ve finansal kurumları değerlendirebilmek 6,42
Alanla ilgili konularda ekip çalışmasının getireceği sorumluluklara açık olmak 6,59
Alanla ilgili konularda bireysel anlamda sorumluluğa açık olmak 6,59
Finansal olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek ve yorumlayabilmek 6,76
Finansal konularla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, iletişim kurabilmek 6,76
Finansal konularda gelişmeleri takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili anlamak ve kullanmak 6,59
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi, iletişim teknolojileri ve paket programları kullanabilmek 6,59
Alanla ilgili konularda toplumsal refahı ön planda tutabilmek ve etik değerlere uygun değerlendirebilmek ve yorum yapabilmek 6,42
Finansal piyasa ve kurumların iç ve dış çevresinde tüm paydaşlarını gözetecek şekilde ilişkilerini izleyebilmek 6,76
Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye ve yenilikçiliğe her şart altında önem vermek, verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek 6,76
Bankacılık ve finans konularında edindiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek ömür boyu öğrenmeye açık olmak 6,76
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek 6,76
Genelde finans, özelde ise bankacılık ve sigortacılık konuları ile ilgili bilgi birikimine sahip olarak, ekonomide yaşanan süreçleri izleyebilmek 6,76