EN
  • Anasayfa
  • BANKACILIK VE SİGORTACILIK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Finans alanıyla ilgili temel kavramlara, güncel ve teorik bilgilere sahip olmak
2 Alanla ilgili edindiği bilgi ve becerileri finansal süreçleri çözmede kullanmak, analitik ve stratejik düşünerek uygulamaya geçirebilmek
3 Alanla ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde finansal piyasaları ve finansal kurumları değerlendirebilmek
4 Alanla ilgili konularda ekip çalışmasının getireceği sorumluluklara açık olmak
5 Alanla ilgili konularda bireysel anlamda sorumluluğa açık olmak
6 Finansal olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek ve yorumlayabilmek
7 Finansal konularla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, iletişim kurabilmek
8 Finansal konularda gelişmeleri takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili anlamak ve kullanmak
9 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi, iletişim teknolojileri ve paket programları kullanabilmek
10 Alanla ilgili konularda toplumsal refahı ön planda tutabilmek ve etik değerlere uygun değerlendirebilmek ve yorum yapabilmek
11 Finansal piyasa ve kurumların iç ve dış çevresinde tüm paydaşlarını gözetecek şekilde ilişkilerini izleyebilmek
12 Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye ve yenilikçiliğe her şart altında önem vermek, verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek
13 Bankacılık ve finans konularında edindiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek ömür boyu öğrenmeye açık olmak
14 Alanıyla ilgili konularda bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
15 Genelde finans, özelde ise bankacılık ve sigortacılık konuları ile ilgili bilgi birikimine sahip olarak, ekonomide yaşanan süreçleri izleyebilmek