İŞLETME - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Rıdvan KOCAMAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İşletme anabilim dalı İşletme Doktora programı çerçevesinde; öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak amaçlanmıştır. İşletme alanında ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar yapılmasının alt yapısı oluşturulmak hedeflenmektedir. Bu programın temel hedefi; öğrencileri belirledikleri çalışma alanlarında, uzmanlık seviyesinde işletme bilgisini kazandırmaktır. Böylelikle, Türkiye’de işletme bilimi alanında katkı sağlanmış olmanın yanı sıra toplumsal yapı üzerinde pozitif bir katkı ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Hedef
İşletme Doktora Programı, rekabetin hızla arttığı iş dünyasında gerekli olan modern işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamaların temelini oluşturan kuramsal yaklaşımları doktor adayı olan öğrencilerimize aktararak, onların ulusal ve uluslararası düzeyde işlerliği olan bir işletmecilik yaklaşımı ve köklü bir bilimsel araştırma kültürü geliştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir programdır. İşletme doktora programı öğrencilerine diğer bilimsel alanlardan farklı olarak salt akademik kariyer odağında değil özel sektörde en üst seviye yönetici adayı olarak da donanım kazandırılması hedeflenmektedir.