• Anasayfa
  • İŞLETME - DR

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(4 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
İŞL7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
İŞL8000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
İŞL8100 Yeterlik Yazılı Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
İŞL8200 Yeterlik Sözlü Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 60,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
İŞL5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
İŞL6001 Endüstriyel Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6002 Finans Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6003 Girişimcilik ve Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6004 Hata ve Hile Denetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6005 İleri Muhasebe Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6006 Küresel İşletmecilik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6007 Muhasebe Felsefesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6008 Muhasebede Davranışsal Boyut ve Muhasebe Yönetim İlişkisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6009 Muhasebenin Disiplinler Arası Boyutu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6010 Örgüt Kuramı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6011 Örgütsel Davranış Semineri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6012 Pazarlama Araştırma Yöntemleri ve Veri Analiz Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6013 Pazarlama İletişimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6014 Pazarlama Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6015 Postmodern Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6016 Sosyal Amaçlı Muhasebe Yaklaşımları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6017 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6018 Tüketim Psikolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6019 Türev Piyasalar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6020 Ulusal İnovasyon Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6021 Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6022 Üretim Sistem Tasarımı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6023 Vadeli İşlem Piyasaları Muhasebesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6024 Yönetimde Yeni Teknikler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6025 Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6026 Nitel Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
İŞL6900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5