• Anasayfa
  • İŞLETME - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İŞL7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - -
İŞL8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - -
İŞL8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - - -
İŞL8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
İŞL5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İŞL6001 Endüstriyel Pazarlama - - - - - - - - - - - -
İŞL6002 Finans Teorisi - - - - - - - - - - - -
İŞL6003 Girişimcilik ve Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL6004 Hata ve Hile Denetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL6005 İleri Muhasebe - - - - - - - - - - - -
İŞL6006 Küresel İşletmecilik - - - - - - - - - - - -
İŞL6007 Muhasebe Felsefesi - - - - - - - - - - - -
İŞL6008 Muhasebede Davranışsal Boyut ve Muhasebe Yönetim İlişkisi - - - - - - - - - - - -
İŞL6009 Muhasebenin Disiplinler Arası Boyutu - - - - - - - - - - - -
İŞL6010 Örgüt Kuramı - - - - - - - - - - - -
İŞL6011 Örgütsel Davranış Semineri - - - - - - - - - - - -
İŞL6012 Pazarlama Araştırma Yöntemleri ve Veri Analiz Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İŞL6013 Pazarlama İletişimi - - - - - - - - - - - -
İŞL6014 Pazarlama Teorisi - - - - - - - - - - - -
İŞL6015 Postmodern Pazarlama - - - - - - - - - - - -
İŞL6016 Sosyal Amaçlı Muhasebe Yaklaşımları - - - - - - - - - - - -
İŞL6017 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
İŞL6018 Tüketim Psikolojisi - - - - - - - - - - - -
İŞL6019 Türev Piyasalar - - - - - - - - - - - -
İŞL6020 Ulusal İnovasyon Sistemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL6021 Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları - - - - - - - - - - - -
İŞL6022 Üretim Sistem Tasarımı - - - - - - - - - - - -
İŞL6023 Vadeli İşlem Piyasaları Muhasebesi - - - - - - - - - - - -
İŞL6024 Yönetimde Yeni Teknikler - - - - - - - - - - - -
İŞL6025 Nicel Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
İŞL6026 Nitel Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
İŞL6900 Seminer - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, düşünce ve araştırma yaparak alanına uygulayabilme bilgisine sahip olmak. 0
Disiplinler arası bakış açısına sahip olmak ve bu şekilde yeni fikirler üretecek bilgiye sahip olmak. 0
Verileri yorumlama, analiz edebilme, sorunları tanımlama ve çözüm önerisi getirebilme becerisine sahip olmak. 0
Alanındaki uzman bilgilerini uygulamacı ve akademik çalışanlarla aktarabilme becerisine sahip olmak. 0
Kendi uzmanlığı dahilinde bir çalışma gerçekleştirir. 0
Projelerde yer alır ve/veya kendi alanında bir proje, çalışmaya öncülük eder. 0
Bağlı bulunduğu kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedef belirlemesinde öncülük eder. 0
Olaylara ve olgulara eleştirel bakabilme becerisi ile olguları farklı yorumlar. 0
Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri, ilgili şahıslara yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0
Sosyal ve toplumsal konular hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilinç dahilinde yenilikçi ve özgün çalışmalar yapabilmek. 0
Alanında çalışma yaparken, veri analizi yapabilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabiliyor olmak. 0
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilmek. 0