TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2012 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Aynı yıl öğrenci almaya başlayan ana bilim dalı çok kısa zamanda kadrolarını oluşturmaya başlamıştır. Ana bilim dalında 3 Profesör, 3 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Kubilay FENER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı, tarihi çağlardan gündelik yaşama kadar geniş bir yelpazede Türk kültürü, dili ve edebiyatını anlamayı, incelemeyi, yorumlamayı ve bilgi üretmeyi sağlayan bir eğitim programına sahiptir. Bu doğrultuda programının amacı, Türk kültürünü, dilini ve edebiyatını çeşitli yönlerden ele alarak kültürel, filolojik ve edebi üretimleri ileri düzeyde tahlil eden, değerlendiren, yorumlayan ve uzmanlaştığı alanda bilimsel araştırma yapabilecek donanıma ve metot bilgisine sahip, disiplinler arası bir bakış açısı edinmiş, toplumuna, kültürüne ve alanına yeni ve özgün bilgiler üreterek katkı sağlayan Türkologlar ve kültür bilimciler yetiştirmektir.
Hedef
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Programının temel hedefi; Türk Dili ve Edebiyatının Türk kültür coğrafyasındaki ve tarihsel seyrindeki gelişimini takip edebilen, uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan ve hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş, uluslararası saygınlığa sahip bilim insanları yetiştirebilmek için gerekli olan bir doktora eğitimi verebilmektir.