• Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - DR

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(4 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
TDE7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
TDE8000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
TDE8100 Yeterlik Yazılı Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
TDE8200 Yeterlik Sözlü Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 60,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
TDE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
TDE6001 Çağdaş Türk Düşüncesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6002 Edebiyat Bilimi Metodolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6003 Edebiyat Dergiciliği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6004 Edebiyat Mahfilleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6005 Epik Destan Geleneği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6006 Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinden Seçmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6007 Eski Türkçede Biçim Bilgisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6008 Eski Türkçede Nazım Okumaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6009 Eski Türkçede Nesir Okumaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6010 Eski Türkçede Ses Bilgisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6011 Eski Türkçede Söz Yapımı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6012 Eski Türkçede Sözlük Bilgisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6013 Görsel Halkbilimi Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6014 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6015 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6016 Hatırat, Günlük, Seyahat Edebiyatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6017 Karahanlı Türkçesi Metinlerinden Seçmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6018 Karluk Grubu Türk Lehçeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6019 Karşılaştırmalı Edebiyat (Türk-Fars) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6020 Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6021 Karşılaştırmalı Masal Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6022 Karşılaştırmalı Mitoloji Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6023 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6024 Klasik Osmanlı Türkçesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6025 Klasik Türk Edebiyatı Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6026 Klasik Türk Edebiyatında Hiciv Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6027 Klasik Türk Edebiyatında Nazım Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6028 Klasik Türk Edebiyatında Nesir Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6029 Klasik Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6030 Klasik Türk Edebiyatının Biyografik Kaynakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6031 Mesnevi Edebiyatı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6032 Metin Şerhi Metodları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6033 Metin Tamiri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6034 Mizah Kültürü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6035 Psikanalitik Edebiyat Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6036 Şamanizm Araştırmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6037 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Fikir Akımları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6038 Tiyatro Eleştirisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6039 Türk Edebiyatında Modernizm ve Postmodernizm Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6040 Türk Lehçelerinin Tarihi Tipolojik Sesbilimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6041 Türk Şiirinde Anadolu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6042 Türkiye Türkçesi Grameri ve Gramer Sorunları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6043 Türkiye Türkçesi Sözdizimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6044 Yaratıcı Kültür Endüstrileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6045 Yazma Eserler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6046 Yeni Türk Edebiyatında 20. Yüzyıl Temaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6047 Yeni Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6048 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6049 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
TDE6900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5