METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bölümümüzde 2 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 9 akademik personel bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları içerisinde seramik esaslı dizel partikül filtreler, kesici takım uygulamalarına yönelik ileri teknoloji seramik malzemeleri, enerji depolama malzemeleri, biyomalzemeler, iki boyutlu nanomalzemeler, ekstraktif metalurji, hidrometalurji, vb. gibi farklı uygulama alanlarına sahip malzemelerin geliştirilmesi yer almaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Miraç ALAF
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Lisansüstü programlarımızda ise hedefimiz, dünya çapında öncü yeni bilgiler ve teknolojiler üreterek teknolojiye ve bilime katkıda bulunacak araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmek ve üniversite-endüstri işbirği ile AR-GE çalışmaları yürütürek endüstrinin ihtiyacı olan konularda bilimsel çözümler üretebilmektir.
Hedef
Programın hedefi ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama amacıyla malzemelerin yapı-özellik ilişkisini kavrayan, malzeme üretimi ve karakterizasyonu ile malzeme dizaynı ve seçimi üzerine kapsamlı bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmektedir.