EN
  • Anasayfa
  • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bölümümüzde 2 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 9 akademik personel bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları içerisinde seramik esaslı dizel partikül filtreler, kesici takım uygulamalarına yönelik ileri teknoloji seramik malzemeleri, enerji depolama malzemeleri, biyomalzemeler, iki boyutlu nanomalzemeler, ekstraktif metalurji, hidrometalurji, vb. gibi farklı uygulama alanlarına sahip malzemelerin geliştirilmesi yer almaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK
Bölüm EBS Koordinatörü Doç. Dr. Miraç ALAF
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Özkan KÜÇÜK
Anabilim Dalı Başkanı Şenol AVCI
Bologna Sorumlusu Cihan KURU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Miraç ALAF
İntibak Not Girişi Sorumlusu Şenol AVCI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Burak ÖZTÜRK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Cihan KURU
Amaç
Lisansüstü programlarımızda ise hedefimiz, dünya çapında öncü yeni bilgiler ve teknolojiler üreterek teknolojiye ve bilime katkıda bulunacak araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmek ve üniversite-endüstri işbirği ile AR-GE çalışmaları yürütürek endüstrinin ihtiyacı olan konularda bilimsel çözümler üretebilmektir.
Hedef
Programın hedefi ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama amacıyla malzemelerin yapı-özellik ilişkisini kavrayan, malzeme üretimi ve karakterizasyonu ile malzeme dizaynı ve seçimi üzerine kapsamlı bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmektedir.