EN
  • Anasayfa
  • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
MMM5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - -
MMM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
MMM5001 Havacılık Sektöründe Malzeme ve İmalat Yöntemi Seçimi - - - - - - - - - - - - -
MMM5002 İleri Kaplama Teknolojileri - - - - - - - - - - - - -
MMM5003 İleri Kimyasal Metalurji - - - - - - - - - - - - -
MMM5004 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - - - - -
MMM5005 İleri Polimer Bilimi I - - - - - - - - - - - - -
MMM5006 İleri Polimer Bilimi II - - - - - - - - - - - - -
MMM5007 İleri Refrakter Malzemeler - - - - - - - - - - - - -
MMM5008 İleri Sinterleme Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5009 Kalıp Üretim Prensipleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5010 Katılaşma Süreçleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5011 Kesici Takım Malzemeleri ve Talaşlı İmalat - - - - - - - - - - - - -
MMM5012 Kimyasal Metalurji - - - - - - - - - - - - -
MMM5013 Kompozit Bilimi ve Mühendisliği - - - - - - - - - - - - -
MMM5014 Malzemelerin Elektronik ve Manyetik Özellikleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5015 Malzemelerin İleri Mekanik Davranışları - - - - - - - - - - - - -
MMM5016 Malzemelerin Mikroskopik ve Spektroskopik Karakterizasyonu - - - - - - - - - - - - -
MMM5017 Malzemelerin Termal ve Elektriksel Özellikleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5018 Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Davranışları - - - - - - - - - - - - -
MMM5019 Metal Şekillendirme Yöntemleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5020 Metalurjide Termal Analiz Yöntemleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5021 Metalurjik Proseslerde Mekanik Aktivasyon ve Mekanik Alaşımlama - - - - - - - - - - - - -
MMM5022 Metalurjik Proseslerin Kinetiği - - - - - - - - - - - - -
MMM5023 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji - - - - - - - - - - - - -
MMM5024 Otomotiv Sektöründe Malzeme Seçimi - - - - - - - - - - - - -
MMM5025 Özel Çelikler - - - - - - - - - - - - -
MMM5026 Seramik Faz Diyagramları - - - - - - - - - - - - -
MMM5027 Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Üretimi - - - - - - - - - - - - -
MMM5028 Seramiklerin Reolojik Davranışı - - - - - - - - - - - - -
MMM5029 Seramiklerin Şekillendirme Yöntemleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5030 Taşınım Olayları - - - - - - - - - - - - -
MMM5900 Seminer - - - - - - - - - - - - -
MMM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Matematik, Fen Bilimleri ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili konularda güncel ve teorik bilgilere sahiptir. 0
Alanındaki veya alanı dışındaki bir konuda gerekli kaynaklara ulaşarak bilgilerini uzmanlık derecesinde genişletir. 0
Edindiği kuramsal bilgileri sorgulayıp yorumlar, karşılaştığı problemlerin çözümünde başarılı bir şekilde kullanır ve yeni bilgiler üretir. 0
Alanıyla ilgili bir konuda bağımsız araştırma yürütme kabiliyetine sahiptir. 0
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir. 0
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. 0
Ekip çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya açıktır. 0
Liderlik becerisi gelişmiştir. 0
Bilimsel, teknik sunu yapma ve akademik makale yazma becerilerine sahiptir. 0
Bir yabancı dili yazılı ve sözlü olarak Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanır. 0
Alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 0
Sosyal, kültürel, bilimsel ve etik değerlerin farkındadır. 0
Alanıyla ilgili konularda çalıştığı kurum yararına politikalar geliştirir. 0