EN
  • Anasayfa
  • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2023-2024 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
MMM5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - -
MMM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - -
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5001 Havacılık Sektöründe Malzeme ve İmalat Yöntemi Seçimi - - - - - - - - - - - - -
MMM5002 İleri Kaplama Teknolojileri - - - - - - - - - - - - -
MMM5003 İleri Kimyasal Metalurji 2 1 2 1 - 1 1 - 3 - 1 - -
MMM5004 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - - - - -
MMM5005 İleri Polimer Bilimi I - - - - - - - - - - - - -
MMM5006 İleri Polimer Bilimi II - - - - - - - - - - - - -
MMM5007 İleri Refrakter Malzemeler - - - - - - - - - - - - -
MMM5008 İleri Sinterleme Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5009 Kalıp Üretim Prensipleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5010 Katılaşma Süreçleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5011 Kesici Takım Malzemeleri ve Talaşlı İmalat - - - - - - - - - - - - -
MMM5012 Kimyasal Metalurji - - - - - - - - - - - - -
MMM5013 Kompozit Bilimi ve Mühendisliği 0,5 2 4 3 5 4 - - 3 - 5 4 5
MMM5014 Malzemelerin Elektronik ve Manyetik Özellikleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5015 Malzemelerin İleri Mekanik Davranışları - - - - - - - - - - - - -
MMM5016 Malzemelerin Mikroskopik ve Spektroskopik Karakterizasyonu 3,8 4 4 3,8 4,4 3,6 4 4 4 4,2 3,8 3,8 3,8
MMM5017 Malzemelerin Termal ve Elektriksel Özellikleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5018 Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Davranışları - - - - - - - - - - - - -
MMM5019 Metal Şekillendirme Yöntemleri - - - - - - - - - - - - -
MMM5020 Metalurjide Termal Analiz Yöntemleri 3 2 3 2 2 2 - - 1 - 2 - -
MMM5021 Metalurjik Proseslerde Mekanik Aktivasyon ve Mekanik Alaşımlama 2 2 4 2 3 1 - - 2 - - - -
MMM5022 Metalurjik Proseslerin Kinetiği 2 2 3 - 4 4 - - 1 - - - -
MMM5023 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji - - - - - - - - - - - - -
MMM5024 Otomotiv Sektöründe Malzeme Seçimi - - - - - - - - - - - - -
MMM5025 Özel Çelikler - - - - - - - - - - - - -
MMM5026 Seramik Faz Diyagramları - - - - - - - - - - - - -
MMM5027 Seramik Kaplama Malzemeleri ve Sağlık Gereçleri Üretimi 5 5 5 4 - 4 - - 5 - 4 4 4
MMM5028 Seramiklerin Reolojik Davranışı - - - - - - - - - - - - -
MMM5029 Seramiklerin Şekillendirme Yöntemleri 5 5 5 4 - 4 - - 4 - 4 4 4
MMM5030 Taşınım Olayları - - - - - - - - - - - - -
MMM5900 Seminer - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Matematik, Fen Bilimleri ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili konularda güncel ve teorik bilgilere sahiptir. 10,28
Alanındaki veya alanı dışındaki bir konuda gerekli kaynaklara ulaşarak bilgilerini uzmanlık derecesinde genişletir. 10,15
Edindiği kuramsal bilgileri sorgulayıp yorumlar, karşılaştığı problemlerin çözümünde başarılı bir şekilde kullanır ve yeni bilgiler üretir. 13,23
Alanıyla ilgili bir konuda bağımsız araştırma yürütme kabiliyetine sahiptir. 8,73
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir. 8,12
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. 10,41
Ekip çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya açıktır. 2,21
Liderlik becerisi gelişmiştir. 1,76
Bilimsel, teknik sunu yapma ve akademik makale yazma becerilerine sahiptir. 10,15
Bir yabancı dili yazılı ve sözlü olarak Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanır. 1,85
Alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 8,73
Sosyal, kültürel, bilimsel ve etik değerlerin farkındadır. 6,97
Alanıyla ilgili konularda çalıştığı kurum yararına politikalar geliştirir. 7,41