EN
  • Anasayfa
  • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili konularda güncel ve teorik bilgilere sahiptir.
2 Alanındaki veya alanı dışındaki bir konuda gerekli kaynaklara ulaşarak bilgilerini uzmanlık derecesinde genişletir.
3 Edindiği kuramsal bilgileri sorgulayıp yorumlar, karşılaştığı problemlerin çözümünde başarılı bir şekilde kullanır ve yeni bilgiler üretir.
4 Alanıyla ilgili bir konuda bağımsız araştırma yürütme kabiliyetine sahiptir.
5 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir.
6 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
7 Ekip çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya açıktır.
8 Liderlik becerisi gelişmiştir.
9 Bilimsel, teknik sunu yapma ve akademik makale yazma becerilerine sahiptir.
10 Bir yabancı dili yazılı ve sözlü olarak Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanır.
11 Alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
12 Sosyal, kültürel, bilimsel ve etik değerlerin farkındadır.
13 Alanıyla ilgili konularda çalıştığı kurum yararına politikalar geliştirir.