EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ YÖNETİMİ - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; farklı sektörlerde ve kurumlarda çalışan veya farklı bir alanda çalışırken enerji sektörüne geçmek isteyen kişilerin katılabileceği bir programdır. Bu program, programa katılanların kişisel mesleki gelişimleri ile birlikte kurumlarını da başarıya ulaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Enerji Yönetimi - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa ÖZKAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Enerji Yönetimi-YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı İsmail Hakki İŞCAN
Bologna Sorumlusu Süheyla YEREL KANDEMİR
Amaç
Hedef