ENERJİ YÖNETİMİ - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; farklı sektörlerde ve kurumlarda çalışan veya farklı bir alanda çalışırken enerji sektörüne geçmek isteyen kişilerin katılabileceği bir programdır. Bu program, programa katılanların kişisel mesleki gelişimleri ile birlikte kurumlarını da başarıya ulaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Enerji Yönetimi - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Enerji Yönetimi-YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bu programın amacı, öğrenciye enerji yönetimi konularının anlatılması, bilgi düzeylerinin artırılması, analiz ve sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.
Hedef
Bu programının hedefleri, lisans eğitimini tamamlamış kişilere enerji yönetimi konularında gerekli bilgileri kazandırmak, endüstriyel ve ticari işletmeler ile konutlardaki uygulamalara yönelik yenilikçi fikirler oluşturmak, Türkiye’deki enerji kaynaklarından yararlanmayı kolaylaştıracak teknolojilerle ilgili bilgi birikimi oluşturmaktır.