EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ YÖNETİMİ - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

MEZUNİYET KOŞULLARI

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için en az 90 AKTS olan zorunlu, seçmeli dersler ile dönem projesi dersinden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir.