EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ YÖNETİMİ - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ECY6000 Dönem Projesi - - - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
ECY5501 Araştırma ve Proje Teknikleri - - - - - - - - - - - -
ECY5502 Araştırma Yöntemleri ve Etik - - - - - - - - - - - -
ECY5503 Enerji Sistemleri Mühendislik Bilgisi - - - - - - - - - - - -
ECY5504 Enerji Şebeke Topolojisi - - - - - - - - - - - -
ECY5505 Enerji Santralleri ve Piyasa Yapısı - - - - - - - - - - - -
ECY5506 Enerji Enerjisi İletim ve Dağıtım Sistemleri - - - - - - - - - - - -
ECY5507 Enerji Üretim Teknolojileri - - - - - - - - - - - -
ECY5508 Enerji Piyasaları ve Ticareti - - - - - - - - - - - -
ECY5509 Enerji Tarife Politikaları - - - - - - - - - - - -
ECY5510 Enerjide Finansal Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ECY5511 Enerji İşletmeleri İçin Yönetim ve Organizasyon - - - - - - - - - - - -
ECY5512 Enerji Yatırımları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ECY5513 Uluslararası Enerji Güvenliği ve Politikaları - - - - - - - - - - - -
ECY5514 Enerji Projeleri Yatırım Analizi - - - - - - - - - - - -
ECY5515 Enerji Yatırımları ve Finansmanı - - - - - - - - - - - -
ECY5516 Enerji Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ECY5517 Enerji Verimliliği ve Ekoverimlilik - - - - - - - - - - - -
ECY5518 Etkin İletişim, Müzakere Yöntemleri ve Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - -
ECY5519 Enerji Tesislerinde İş Güvenliği - - - - - - - - - - - -
ECY5520 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ECY5521 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre - - - - - - - - - - - -
ECY5522 Ulusal Enerji Güvenliği ve Politikaları - - - - - - - - - - - -
ECY5523 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - - -
ECY5524 Enerji Pazarlaması - - - - - - - - - - - -
ECY5525 Enerji Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
ECY5526 Enerji ve Çevre Hukuku - - - - - - - - - - - -
ECY5527 Patent ve Fikri Mülkiyet Hakları - - - - - - - - - - - -
ECY5528 İklim Değişikliği ve Karbon Piyasaları - - - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Bu program öğrencinin enerji yönetimiyle ilgili güncel ve teorik bilgilere sahip olmasını sağlar 0
Öğrenci enerji yönetimi ile diğer alanlar arasında bağlantı kurabilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bilgi becerileri sorgulayabilir. 0
Öğrenci enerji yönetiminin önemini bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili ekip çalışmasının getirdiği sorumluluğu bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bilgileri sorgulayıp geliştirmeyi bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bireysel sorumluluğa açıktır. 0
Öğrenci, alanıyla ilgili toplumsal refahı ön planda tutar. 0
Öğrenci, alanıyla ilgili önemli gelişmeleri sürekli takip eder. 0
Öğrenci, Bir yabancı dili yazılı olarak anlayabilir ve kullanabilir. 0
Öğrenci, işletmenin tüm paydaşlarıyla ilişkilerini düzenleyebilir. 0