• Anasayfa
  • ENERJİ YÖNETİMİ - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ECY6000 Dönem Projesi - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
ECY5501 Araştırma ve Proje Teknikleri - - - - - - - - - - - -
ECY5502 Araştırma Yöntemleri ve Etik - - - - - - - - - - - -
ECY5503 Biyolojik Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - - -
ECY5504 Çevre Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
ECY5505 Çevre Ekolojisi - - - - - - - - - - - -
ECY5506 Çevre Jeolojisi - - - - - - - - - - - -
ECY5507 Çevre Kirliliği ve Kontrolü - - - - - - - - - - - -
ECY5508 Çevre Mikrobiyolojisi - - - - - - - - - - - -
ECY5509 Çevre Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ECY5510 Çevresel Etki Değerlendirmesi - - - - - - - - - - - -
ECY5511 Enerji İşletmeleri Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ECY5512 Enerji Kaynakları ve Çevre - - - - - - - - - - - -
ECY5513 Enerji Kaynakları, Politikaları ve Güvenliği - - - - - - - - - - - -
ECY5514 Enerji Sektöründe Girişimcilik - - - - - - - - - - - -
ECY5515 Enerji ve Çevre - - - - - - - - - - - -
ECY5516 Enerji Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ECY5517 Fosil Yakıtlar - - - - - - - - - - - -
ECY5518 Geleneksel Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - - -
ECY5519 Olasılık ve İstatistiksel Yöntemler - - - - - - - - - - - -
ECY5520 Su Kirliliği ve Çevresel Etkileri - - - - - - - - - - - -
ECY5521 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre - - - - - - - - - - - -
ECY5522 Ulusal Enerji Politikaları - - - - - - - - - - - -
ECY5523 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Bu program öğrencinin enerji yönetimiyle ilgili güncel ve teorik bilgilere sahip olmasını sağlar 0
Öğrenci enerji yönetimi ile diğer alanlar arasında bağlantı kurabilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bilgi becerileri sorgulayabilir. 0
Öğrenci enerji yönetiminin önemini bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili ekip çalışmasının getirdiği sorumluluğu bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bilgileri sorgulayıp geliştirmeyi bilir. 0
Öğrenci alanıyla ilgili bireysel sorumluluğa açıktır. 0
Öğrenci, alanıyla ilgili toplumsal refahı ön planda tutar. 0
Öğrenci, alanıyla ilgili önemli gelişmeleri sürekli takip eder. 0
Öğrenci, Bir yabancı dili yazılı olarak anlayabilir ve kullanabilir. 0
Öğrenci, işletmenin tüm paydaşlarıyla ilişkilerini düzenleyebilir. 0