EN
  • Anasayfa
  • MUHASEBE VE DENETİM - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı, İşletmenin genel fonksiyonlarındandır. Muhasebe ve Denetim ile ilgili teorik ve uygulamaların öğrencilere aktarılması ve yorumlanması faaliyetlerini içermektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Muhasebe ve Denetim - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Program EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arif DAMAR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Denetim - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programının amacı, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara ileri derecede vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış uzmanlar yetiştirmektir.
Hedef
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı hem teorik ve analitik, hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip, ileri derecede muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim konularına vakıf ,analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış, güncel konuları yakalayabilen ve günün şartlarına ayak uydurabilen ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.