• Anasayfa
  • Muhasebe ve Denetim - YL ( Lisansüstü Eğitim Enstitüsü )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Muhasebe ve denetim alanında güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2 Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri akademik düzeyde analiz etme ve tasarlama
3 Akademik yaşamın gerektirdiği hem teorik hem de uygulama bazındaki muhasebe ve denetim konularıyla akademik yaşama kolayca adaptasyon sağlama
4 Bilişim teknolojileri başta olmak üzere, muhasebe ve denetim alanındaki çağdaş yöntem ve teknolojilerdeki güncel gelişmeleri izleme, bunları etkili bir şekilde kullanabilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
5 Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda muhasebe alanındaki hem teorik hem de pratik değişim ve gelişimi izleme becerisi kazanma
6 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
7 Muhasebe ve denetim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak
8 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
9 Bir yabancı dili kullanarak muhasebe ve denetim alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
10 Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye, yenilikçiliğe her şart altında önem vermek ve verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek.
11 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, analitik düşünebilen, yenilik ve değişime açık, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma
12 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
13 Toplumsal Sosyal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler ve etkinlikler düzenleyebilir.