• Anasayfa
  • MUHASEBE VE DENETİM - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
MUD5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - -
MUD7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
MUD5001 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - - - -
MUD5002 Hizmet Pazarlaması - - - - - - - - - - - - -
MUD5003 İç Denetim ve İç Kontrol - - - - - - - - - - - - -
MUD5004 İleri Denetim Uygulamaları - - - - - - - - - - - - -
MUD5005 İleri Muhasebe I - - - - - - - - - - - - -
MUD5006 İleri Muhasebe II - - - - - - - - - - - - -
MUD5007 Mali Analiz Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
MUD5008 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi I - - - - - - - - - - - - -
MUD5009 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi II - - - - - - - - - - - - -
MUD5010 Meslek Etiği ve Muhasebe Hukuku - - - - - - - - - - - - -
MUD5011 Muhasebe Denetimi - - - - - - - - - - - - -
MUD5012 Muhasebe ve Denetimde Teknoloji Uygulamaları - - - - - - - - - - - - -
MUD5013 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - - - - - - - - - - - - -
MUD5014 Stratejik Yönetim - - - - - - - - - - - - -
MUD5015 Uluslararası Muhasebe Standartları I - - - - - - - - - - - - -
MUD5016 Uluslararası Muhasebe Standartları II - - - - - - - - - - - - -
MUD5017 Uzmanlık Muhasebesi - - - - - - - - - - - - -
MUD5900 Seminer - - - - - - - - - - - - -
MUD5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Muhasebe ve denetim alanında güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri akademik düzeyde analiz etme ve tasarlama 0
Akademik yaşamın gerektirdiği hem teorik hem de uygulama bazındaki muhasebe ve denetim konularıyla akademik yaşama kolayca adaptasyon sağlama 0
Bilişim teknolojileri başta olmak üzere, muhasebe ve denetim alanındaki çağdaş yöntem ve teknolojilerdeki güncel gelişmeleri izleme, bunları etkili bir şekilde kullanabilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma 0
Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda muhasebe alanındaki hem teorik hem de pratik değişim ve gelişimi izleme becerisi kazanma 0
Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye, yenilikçiliğe her şart altında önem vermek ve verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek. 0
Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 0
Muhasebe ve denetim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 0
Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 0
Bir yabancı dili kullanarak muhasebe ve denetim alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak 0
Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, analitik düşünebilen, yenilik ve değişime açık, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma 0
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 0
Toplumsal Sosyal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler ve etkinlikler düzenleyebilir. 0