EN
  • Anasayfa
  • MATEMATİK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Matematiğin Üniversite eğitiminde temel olmasından dolayı bölüm araştırma yapmanın yanı sıra üniversitedeki tüm bölümlere servis dersleri vermektedir. Bölümde aktif olarak çalışılan çalışma alanları: Uygulamalı Matematik, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji ve Cebir ve Sayılar Teorisi dir. Matematik Bölümünde halen 1 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Matematik Anabilim Dalı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Bilecik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen tezli yüksek lisans programına öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır ve devam etmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Zeki OKUYUCU
Program EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar DOĞAN YAZICI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 46 (Matematik ve İstatistik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Matematik - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Matematik alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin ülkesel ve evrensel yararlılık, orijinallik ve etik prensiplerden ayrılmaksızın, sürdürülebilir ve nitelikli araştırmalar ile yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.
Hedef
Matematik ana bilim dalının hedefi, bu alanda verdiği lisansüstü eğitimle, tercih edilen bir ana bilim dalı olmak, ülkemizdeki üniversitelere nitelikli öğretim üyesi yetiştirmektir ve bu bağlamda ülkemizin önde gelen ana bilim dallarından birisi olmaktır.