• Anasayfa
  • MATEMATİK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MAT5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - -
MAT7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
MAT5001 Adi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümü - - - - - - - - - - - -
MAT5002 Adi Diferensiyel Denklemlerin Simetri İndirgemeleri - - - - - - - - - - - -
MAT5003 Anahtarlama Lineer Sistemlerin Kararlılığı - - - - - - - - - - - -
MAT5004 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
MAT5005 Cebirde Seçme Konular - - - - - - - - - - - -
MAT5006 Cebirsel Topoloji I - - - - - - - - - - - -
MAT5007 Cebirsel Topoloji II - - - - - - - - - - - -
MAT5008 Diferensiyel Denklemler - - - - - - - - - - - -
MAT5009 Diferensiyel Formların Geometrisi - - - - - - - - - - - -
MAT5010 Diferensiyellenebilir Manifoldlar I - - - - - - - - - - - -
MAT5011 Diferensiyellenebilir Manifoldlar II - - - - - - - - - - - -
MAT5012 Dinamik Sistemler I - - - - - - - - - - - -
MAT5013 Dinamik Sistemler II - - - - - - - - - - - -
MAT5014 Düğüm Teorisi I - - - - - - - - - - - -
MAT5015 Düğüm Teorisi II - - - - - - - - - - - -
MAT5016 Eliptik Sınır Değer Problemleri I - - - - - - - - - - - -
MAT5017 Eliptik Sınır Değer Problemleri II - - - - - - - - - - - -
MAT5018 Esnek Uzaylar I - - - - - - - - - - - -
MAT5019 Esnek Uzaylar II - - - - - - - - - - - -
MAT5020 Fonksiyonel Analiz Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
MAT5021 Fraktal Geometri - - - - - - - - - - - -
MAT5022 Genel Topoloji I - - - - - - - - - - - -
MAT5023 Genel Topoloji II - - - - - - - - - - - -
MAT5024 Geometrik Topoloji - - - - - - - - - - - -
MAT5025 Hareket Geometrisi I - - - - - - - - - - - -
MAT5026 Hareket Geometrisi II - - - - - - - - - - - -
MAT5027 Hiperbolik Geometri - - - - - - - - - - - -
MAT5028 İleri Analiz - - - - - - - - - - - -
MAT5029 İleri Diferensiyel Geometri I - - - - - - - - - - - -
MAT5030 İleri Diferensiyel Geometri II - - - - - - - - - - - -
MAT5031 İleri Fonksiyonel Analiz - - - - - - - - - - - -
MAT5032 İleri Kompleks Analiz - - - - - - - - - - - -
MAT5033 İleri Lineer Cebir I - - - - - - - - - - - -
MAT5034 İleri Lineer Cebir II - - - - - - - - - - - -
MAT5035 İleri Nümerik Analiz - - - - - - - - - - - -
MAT5036 İleri Projektif Geometri I - - - - - - - - - - - -
MAT5037 İleri Projektif Geometri II - - - - - - - - - - - -
MAT5038 İntegral Denklemler I - - - - - - - - - - - -
MAT5039 İntegral ve Diferensiyel Denklem Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
MAT5040 Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümü - - - - - - - - - - - -
MAT5041 Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
MAT5042 Kompleks Analizden Seçme Konular - - - - - - - - - - - -
MAT5043 Konveks Analize Giriş - - - - - - - - - - - -
MAT5044 Konveks Optimizasyon - - - - - - - - - - - -
MAT5045 Latex Yazılımı - - - - - - - - - - - -
MAT5046 Lie Grupları I - - - - - - - - - - - -
MAT5047 Lie Grupları II - - - - - - - - - - - -
MAT5048 Lineer Olmayan Denklem Sistemlerinin Kararlılığı - - - - - - - - - - - -
MAT5049 Lineer Sistemlerin Kararlılığı - - - - - - - - - - - -
MAT5050 Lorentzian Geometri I - - - - - - - - - - - -
MAT5051 Lorentzian Geometri II - - - - - - - - - - - -
MAT5052 Matematik Öğretimi - - - - - - - - - - - -
MAT5053 Matematiksel Düşünme - - - - - - - - - - - -
MAT5054 Matematiksel Muhakeme ve Problem Çözme - - - - - - - - - - - -
MAT5055 Matris Analizi - - - - - - - - - - - -
MAT5056 Optimizasyon Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
MAT5057 Riemann Geometrisine Giriş - - - - - - - - - - - -
MAT5058 Sabit Nokta Teorisine Giriş - - - - - - - - - - - -
MAT5059 Sayılar Teorisinde Seçme Konular - - - - - - - - - - - -
MAT5060 Sturm-Liouville Problemleri - - - - - - - - - - - -
MAT5061 Tensör Geometri I - - - - - - - - - - - -
MAT5062 Tensör Geometri II - - - - - - - - - - - -
MAT5063 Topolojik Vektör Uzayları I - - - - - - - - - - - -
MAT5064 Topolojik Vektör Uzayları II - - - - - - - - - - - -
MAT5065 Uygulamalı Matematik I - - - - - - - - - - - -
MAT5066 Uygulamalı Matematik II - - - - - - - - - - - -
MAT5067 Yarı Riemann Geometrisi - - - - - - - - - - - -
MAT5068 Çaprazlanmış Modüller - - - - - - - - - - - -
MAT5069 Homoloji Teori - - - - - - - - - - - -
MAT5070 Kategori Teori ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
MAT5071 Halkalar ve Modüller - - - - - - - - - - - -
MAT5072 Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri I - - - - - - - - - - - -
MAT5073 Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri II - - - - - - - - - - - -
MAT5074 Dizi Uzayları ve Toplanabilme I - - - - - - - - - - - -
MAT5075 Dizi Uzayları ve Toplanabilme II - - - - - - - - - - - -
MAT5900 Seminer - - - - - - - - - - - -
MAT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde matematik kültür bilgisine sahip olur. 0
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 0
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme, gerektiğinde uygulayabilme becerisine sahiptir. 0
Uzmanlık alanındaki bir problemi tanımlama, öğeler arası ilişkilendirme, çözüm üretme ve sentezleme becerisine sahiptir. 0
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve geliştirebilir. 0
Uzmanlık konusundaki kavramları ve yöntemleri bilir ve problem çözümünde uygular. 0
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir. 0
Uzmanlık konusu ile ilgili olarak danışman yardımı ile bir rapor, bildiri ve tez hazırlar. 0
Uzmanlık konusu ile ilgili olarak seminer verir. 0
Uzmanlık alanındaki, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel gelişim ve değişimleri takip eder. 0
Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır. 0
Bilimsel ve analitik düşünme becerilerini kullanarak, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular. 0