• Anasayfa
  • MATEMATİK - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
MAT5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
MAT7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
MAT5001 Adi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5002 Adi Diferensiyel Denklemlerin Simetri İndirgemeleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5003 Anahtarlama Lineer Sistemlerin Kararlılığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5004 Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5005 Cebirde Seçme Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5006 Cebirsel Topoloji I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5007 Cebirsel Topoloji II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5008 Diferensiyel Denklemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5009 Diferensiyel Formların Geometrisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5010 Diferensiyellenebilir Manifoldlar I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5011 Diferensiyellenebilir Manifoldlar II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5012 Dinamik Sistemler I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5013 Dinamik Sistemler II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5014 Düğüm Teorisi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5015 Düğüm Teorisi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5016 Eliptik Sınır Değer Problemleri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5017 Eliptik Sınır Değer Problemleri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5018 Esnek Uzaylar I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5019 Esnek Uzaylar II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5020 Fonksiyonel Analiz Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5021 Fraktal Geometri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5022 Genel Topoloji I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5023 Genel Topoloji II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5024 Geometrik Topoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5025 Hareket Geometrisi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5026 Hareket Geometrisi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5027 Hiperbolik Geometri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5028 İleri Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5029 İleri Diferensiyel Geometri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5030 İleri Diferensiyel Geometri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5031 İleri Fonksiyonel Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5032 İleri Kompleks Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5033 İleri Lineer Cebir I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5034 İleri Lineer Cebir II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5035 İleri Nümerik Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5036 İleri Projektif Geometri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5037 İleri Projektif Geometri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5038 İntegral Denklemler I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5039 İntegral ve Diferensiyel Denklem Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5040 Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümü Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5041 Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5042 Kompleks Analizden Seçme Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5043 Konveks Analize Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5044 Konveks Optimizasyon Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5045 Latex Yazılımı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5046 Lie Grupları I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5047 Lie Grupları II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5048 Lineer Olmayan Denklem Sistemlerinin Kararlılığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5049 Lineer Sistemlerin Kararlılığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5050 Lorentzian Geometri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5051 Lorentzian Geometri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5052 Matematik Öğretimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5053 Matematiksel Düşünme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5054 Matematiksel Muhakeme ve Problem Çözme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5055 Matris Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5056 Optimizasyon Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5057 Riemann Geometrisine Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5058 Sabit Nokta Teorisine Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5059 Sayılar Teorisinde Seçme Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5060 Sturm-Liouville Problemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5061 Tensör Geometri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5062 Tensör Geometri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5063 Topolojik Vektör Uzayları I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5064 Topolojik Vektör Uzayları II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5065 Uygulamalı Matematik I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5066 Uygulamalı Matematik II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5067 Yarı Riemann Geometrisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5068 Çaprazlanmış Modüller Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5069 Homoloji Teori Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5070 Kategori Teori ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5071 Halkalar ve Modüller Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5072 Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5073 Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5074 Dizi Uzayları ve Toplanabilme I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5075 Dizi Uzayları ve Toplanabilme II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MAT5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
MAT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0