FİZİK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Lisansüstü fizik (Master) programı iki yıllık fizik eğitimini kapsar. Öğrenciler en az yedi (7) seçmeli derse katılmakla yükümlüdürler. Her dersin AKTS kredisi 7,5'dir. Seçmeli derslere ek olarak, öğrenciler fizikle ilgili belirli bir konuda araştırma yapar ve elde edilen araştırma sonuçlarından hazırlanan bir tez sunarlar.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Fizik - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Muhammet OKUR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 44 (Doğa Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Fizik- YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Yüksek lisans programının amacı, fizik ile ilgili herhangi bir konuda literatür taraması yapabilen, bir çalışma planlayabilen, sonuçları değerlendirebilen ve bir araştırma veya geliştirme organizasyonunda çalışabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Hedef
Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği gibi fizik alanındaki uzmanları teşvik etmek ve onlara literatür bilgisine nasıl ulaşacaklarını öğretmek, teorik veya deneysel fizikte nasıl uygulayacaklarını, bilimsel bir rapor halinde sunabilecekleri ve araştırma veya geliştirme organizasyonlarda çalışabilecekleri konusunda eğitmek.