• Anasayfa
  • FİZİK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
FİZ5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
FİZ7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
FİZ5001 Fizikte İleri Bilgisayar Uygulamaları - - - - - - - - - -
FİZ5002 Fizikte Malzeme Analiz Yöntemleri - - - - - - - - - -
FİZ5003 Fizikte Spektroskopik Yöntemler - - - - - - - - - -
FİZ5004 Güneş Enerjisi - - - - - - - - - -
FİZ5005 İleri Atom ve Molekül Fiziği - - - - - - - - - -
FİZ5006 İleri Elektromanyetik Teori - - - - - - - - - -
FİZ5007 İleri Katıhal Fiziği - - - - - - - - - -
FİZ5008 İleri Klasik Mekanik - - - - - - - - - -
FİZ5009 İleri Kuantum Fiziği - - - - - - - - - -
FİZ5010 İleri Matematiksel Fizik - - - - - - - - - -
FİZ5011 İleri Nükleer Fizik - - - - - - - - - -
FİZ5012 İleri Programlama Teknikleri - - - - - - - - - -
FİZ5013 İnce Film Fiziği - - - - - - - - - -
FİZ5014 Katıların Kuantum Teorisi - - - - - - - - - -
FİZ5015 Katıların Optik Özellikleri - - - - - - - - - -
FİZ5016 Kristal Yapı Tayini - - - - - - - - - -
FİZ5017 Kuantum Kimyasal Hesaplamalar - - - - - - - - - -
FİZ5018 Malzeme Yapısı ve Kristalografisi - - - - - - - - - -
FİZ5019 Moleküler Geometri ve Bağ Teorileri - - - - - - - - - -
FİZ5020 Moleküler Hesaplama Yöntemleri - - - - - - - - - -
FİZ5021 Nanomalzemelerin Özellikleri - - - - - - - - - -
FİZ5022 Nanomanyetizma ve Spintronik - - - - - - - - - -
FİZ5023 Nanoteknolojide Üretim - - - - - - - - - -
FİZ5024 Nanoyapıların Fizik ve Kimyası - - - - - - - - - -
FİZ5025 Optoelektronik Aygıtlar - - - - - - - - - -
FİZ5026 Sensörler - - - - - - - - - -
FİZ5027 Termal Analiz Yöntemleri - - - - - - - - - -
FİZ5028 Yarıiletken Fiziği - - - - - - - - - -
FİZ5029 Yüzey Oksit Filmler - - - - - - - - - -
FİZ5900 Seminer - - - - - - - - - -
FİZ5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Öğrencinin edindiği lisans bilgilerini lisansüstü alanlarda kullanabilme. 0
Mesleki sorumluluk bilinci ile birlikte bir araştırmacı vasfına sahip olabilme. 0
Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Fizik temel biliminin önemini kavrayarak yenilikleri takip edip, kendini geliştirebilme 0
Bireysel çalışma becerisini kullanarak seminer, kongre, sempozyum, çalıştay v.b. gibi çeşitli iletişim ortamlarında çalışmalarını ve fikirlerini paylaşabilme. 0
Öğrencinin lisans ve lisansüstü çalişmalarından kazandığı bilgi ve deneyimlerini kullanarak bilimsel bir yayın hazırlayabilme. 0
Fiziğin hem ulusal ve hem de uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilme. 0
Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilm 0
Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme. 0
Bağımsız davranarak inisiyatif alabilme ve kullanabilme. 0
Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme. 0