• Anasayfa
  • FİZİK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Fizik Bölümü’nden yüksek lisans eğitimi sonunda mezun olanlar “Yüksek Fizikçi” unvanına sahip olarak, kamu, sanayi ve özel sektör iş alanlarında çalışabilirler. Mezunlarımız akademik kariyer yapmayı tercih ettiklerinde T.C. üniversitelerinin Fen Bilimleri, Lisansüstü Eğitim ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin başvuru koşullarını sağladıkları takdirde Doktora çalışmalarını sürdürebilirler. Bu öğrenimleri zarfında gerekli şartları sağladıkları takdirde araştırma görevlisi veya uzman olarak iş imkanına sahip olabilirler. YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) çerçevesinde her hangi bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Doktora programlarına ise tercih ettikleri farklı bir üniversitede devam edebilirler. MEB ve YÖK bursları ile yurt dışında Doktora çalışmalarını yapma olanaklarına sahiptirler. TAEK, TUBİTAK, Enerji Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Telekom, Aselsan, Roketsan, Türk Standartları Enstitüsü gibi araştırma ve geliştirme kuruluşlarda araştırmacı, laboratuar sorumlusu, araştırma-geliştirme uzmanı veya memur olarak çalışabilirler. Sağlık sektöründe bulunan firmaların veya hastanelerin kalite kontrol laboratuarlarında, yazılım geliştirme şirketlerinde, teknoparklarda, bilgisayar firmalarında, teknoloji danışmanlık, uygulama ve altyapı şirketlerinde, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde, elektronik ve sanayi alanında çalışan özel kuruluşlarda veya bankalarda çalışabilirler. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine tamamladıklarında özel sektörlerde “İş Güvenliği Uzmanı” olarak istihdam edilebilirler.