SAĞLIK YÖNETİMİ ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimine ve sunulan hizmetlerin yürütülmesine ilişkin bilgi birikimini geliştirerek Türkiye'de bu alanda öncü olma gayreti içerisindedir. Sağlık Yönetimi Bölümünü başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler ham kamu hem de özel sektörde sağlık yönetimi alanında hastaneler başta olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.
Birim Bölüm Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Ebrar ULUSİNAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 72 (Sağlık )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Yönetimi alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, özgüveni yüksek, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, girişimci ruha sahip, liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef
Öğrenci anketlerinden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak müfredat programlarının gözden geçirilmesi, Lisans ders programlarının gelişmiş ülkelere ve akreditasyon koşullarına göre güncellenmesi, Öğrenci topluluklarının aktif olarak üretimde bulunmalarının özendirilmesi yolu ile her yıl en az iki etkinlik yapmalarının sağlanması, Bölümün iki yılda en az bir sosyal sorumluluk projesi yapmasının sağlanması, Öğrencilerin çeşitli sosyal etkinliklerde (gezi, toplantılar, vb.) bir araya getirilmesinin sağlanması.