• Anasayfa
  • SAĞLIK YÖNETİMİ ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
SAY101 Genel İşletme - - - - - - - - - - - - - - -
SAY103 Genel Muhasebe I - - - - - - - - - - - - - - -
SAY105 Mikro İktisat - - - - - - - - - - - - - - -
SAY107 Temel Hukuk - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
SAY102 Yönetimin Genel İlkeleri - - - - - - - - - - - - - - -
SAY104 Genel Muhasebe II - - - - - - - - - - - - - - -
SAY106 Makro İktisat - - - - - - - - - - - - - - -
SAY108 Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - - - - -
SAY110 Tıbbi Terminoloji - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ENG103 İngilizce III - - - - - - - - - - - - - - -
SAY201 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY203 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
SAY205 Sağlık Kurumları Yönetimi I - - - - - - - - - - - - - - -
SAY207 Toplum Sağlığı ve Epidemiyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SAY211 İşletme Matematiği - - - - - - - - - - - - - - -
SAY213 Yatırım Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY215 Kamusal Alanda Protokol ve Sosyal Davranış - - - - - - - - - - - - - - -
SAY217 Kamu Maliyesi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY219 Sağlık Hizmetleri Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY221 Hasta Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - - -
TOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ENG104 İngilizce IV - - - - - - - - - - - - - - -
SAY202 Tıbbi Dokümantasyon - - - - - - - - - - - - - - -
SAY204 Sağlık Turizmi ve Kültürlerarası Yaklaşım - - - - - - - - - - - - - - -
SAY206 Sağlık Kurumları Yönetimi II - - - - - - - - - - - - - - -
SAY208 Sağlık Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SAY212 Medeni Hukuk - - - - - - - - - - - - - - -
SAY214 Sosyal Politika - - - - - - - - - - - - - - -
SAY216 İdare Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
SAY218 Sağlık Psikolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY220 Sağlık Yönetiminde Problem Çözme Becerileri - - - - - - - - - - - - - - -
SAY222 Türkiye Sağlık Sistemi - - - - - - - - - - - - - - -
TOS119 Herkes İçin Spor - - - - - - - - - - - - - - -
TOS202 Satranç - - - - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
SAY301 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I - - - - - - - - - - - - - - -
SAY303 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler I - - - - - - - - - - - - - - -
SAY305 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY307 Biyoistatistik - - - - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SAY311 Sağlık Sektöründe Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - - -
SAY313 Avrupa Birliği ve Sağlık - - - - - - - - - - - - - - -
SAY315 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - - - - - -
SAY317 Hasta ve Çalışan Hakları - - - - - - - - - - - - - - -
SAY319 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
SAY321 Kariyer Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
TOS105 Fotoğrafçılık - - - - - - - - - - - - - - -
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
SAY304 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY306 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II - - - - - - - - - - - - - - -
SAY308 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler II - - - - - - - - - - - - - - -
SAY310 Sağlık Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SAY312 Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY314 Sağlık Turizminde Müşteri İlişkileri Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
SAY316 Pazarlama Stratejileri - - - - - - - - - - - - - - -
SAY318 Tüketici Davranışları - - - - - - - - - - - - - - -
SAY320 Sağlık Sigortacılığı - - - - - - - - - - - - - - -
SAY322 Liderlik Kuramları - - - - - - - - - - - - - - -
SHB262 Ekip Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
TOS160 Etik ve İnsani Değerler - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi kavrama becerisi kazanır. 0
Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır. 0
Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır. 0
Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır. 0
Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır. 0
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır. 0
Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır. 0
Sağlık hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır. 0
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır. 0
Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alma ve organize etme becerisi kazanır. 0
Sözlü ve Yazılı iletişim becerileri kazanır. 0
Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır. 0
Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır. 0
Sağlık Yönetimi programında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır. 0
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. 0