• Anasayfa
  • Sağlık Yönetimi ( Sağlık Bilimleri Fakültesi )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi kavrama becerisi kazanır.
2 Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır.
3 Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.
4 Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır.
5 Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
6 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır.
7 Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır.
8 Sağlık hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
9 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
10 Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alma ve organize etme becerisi kazanır.
11 Sözlü ve Yazılı iletişim becerileri kazanır.
12 Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır.
13 Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır.
14 Sağlık Yönetimi programında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır.
15 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.