SOSYAL HİZMETLER ( GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Sosyal Hizmetler programı, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Program iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Sosyal hizmetler birey, aile ve toplum sorunlarının çözülmesi ve günümüz toplumlarında yaşanan fırsat eşitsizlikleri, gelir dağılımları ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan sosyal yardım ve destek temelli bir programdır.
Birim Bölüm Gölpazarı Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün DALİ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 76 (Sosyal Hizmetler )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sosyal Hizmetler alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Sosyal hizmetler programı, bireylerin sosyal işlevselliklerini geliştirebilmelerini mümkün kılacak toplumsal koşulları yaratmayı amaçlar. Sosyal hizmet, değişime ve sorun çözmeye odaklanmıştır. Sosyal hizmet uzmanları da bireylerin ve toplumun sorunlarını belirleme, açıklama ve çözme sürecinde etkilidirler.
Hedef
Sosyal Hizmetler programı, sosyal hizmetlerin uygulanmasında gereksinim duyulan nitelikli, donanımlı ve bilgili yeni ara elemanlar yetiştirmeyi hedefler.