• Anasayfa
  • Sosyal Hizmetler ( Gölpazarı Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sosyal hizmetler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
2 Sosyal hizmetler alanında karşılaşılabilecek sorunları öngörür ve tedbirler alabilir.
3 Etkin iletişim kurma beceresine sahiptir.
4 Ülkesindeki sosyal yapıyı tarif edebilir.
5 Sosyal meseleleri analiz edebilme ve çözüm getirebilme yeteneğine sahiptir.
6 İnsanın gelişimini ve sosyal çevresi ile etkileşimini tanımlar.
7 Sosyal hizmetlere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı bilir.
8 Sosyal politika ve programları anlatabilir.
9 Görüşme ilke ve tekniklerini bilir.
10 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilir.
11 Rapor yazma ve sunuma ilişkin süreçleri tanımlar.
12 Sınıf, ırk, cinsiyet, yaş, cinsel eğilim, din, kültür, hayata bakış ve beklentiler açısından birey, grup ve toplumların farklılıklarına saygı duyar.
13 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde tanımlar.
14 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
15 Dünyadaki sosyal olayları ve sorunları takip eder.