• Anasayfa
  • SOSYAL HİZMETLER

    ( GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU )
  • EN
Kategori Ders Kategori Yüzdesi (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri %NaN
Destek Dersleri %NaN
Ek Dersler %NaN
Kategori %NaN
Mesleki Seçmeli Dersler %NaN
Temel Meslek Dersleri %NaN
Uygulama Dersleri %NaN
Uzmanlık / Alan Dersleri %NaN
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri %NaN

1. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
ENG101 İngilizce I
HUK153 Hukukun Temel Kavramları
SHİ101 Sosyal Hizmete Giriş I
SHİ103 Sosyolojiye Giriş
SHİ105 Psikolojiye Giriş
TRK101 Türk Dili I

1. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
MOS190 Akademik Türkçe

2. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
ENG102 İngilizce II
SHİ102 Sosyal Hizmete Giriş II
SHİ104 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri
SHİ106 Türkiye'nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı
SHİ108 İletişime Giriş
SHİ110 Sosyal Antropoloji
TRK102 Türk Dili II

2. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
MOS190 Akademik Türkçe

3. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
SHİ201 Sosyal Hizmet Mevzuatı
SHİ203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları
SHİ205 Sosyal Hizmet Yönetimi

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
BTP103 Entegre Ofis
İST110 İstatistik
MOS101 Genel ve Teknik İletişim
MOS102 Girişimcilik
MOS103 Ekip Liderliği
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer
MOS108 Bilişim Hukuku
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor
MOS111 Türk Müziği
MOS112 Güzel Sanatlar
MOS113 Herkes İçin Spor
MOS114 Teknolojiyle Öğrenme
MOS115 Hibe Projeleri Hazırlama Teknikleri
MOS118 Diksiyon (Etkili ve Güzel Konuşma)
MOS119 Metin Tahlilleri
MOS120 İşaret Dili
MOS121 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi
MOS123 Sosyoloji
MOS124 Psikoloji
MOS202 İş Hukuku
MOS203 Pazarlama
MOS204 Halkla İlişkiler
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik
MOS206 Ofis Yazılımları
MOS207 İlk Yardım
MOS209 İşletme Yönetimi
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları
MOS212 Trafik Güvenliği
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme
MOS216 Performans Yönetimi
MOS217 Davranış Bilimleri
MOS218 Stres Yönetimi
MOS219 İnovasyon
MOS220 E-Ticaret
MOS222 Stratejik Yönetim
MOS231 Çalışma Yaşamında Kariyer
MOS233 Teknoloji Bağımlılığı
SHİ211 Yaşlılarla Sosyal Hizmet
SHİ213 Tıbbi Sosyal Hizmet
SHİ215 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
SHİ217 Suçluluk ve Sosyal Hizmet
SHİ219 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet
SHİ221 Okul Sosyal Hizmet
SHİ223 Kentleşme ve Sosyal Hizmet
SHİ225 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet
SHİ227 Örgüt Psikolojisi
SHİ229 Ekonomi
SHİ231 Kriz ve Stres Yönetimi
SHİ233 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
SHİ235 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

4. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
SHİ200 Staj
SHİ202 Sosyal Hizmet İlke ve Uygulamaları
SHİ204 Sosyal Güvenlik
SHİ206 Sosyal Politika

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
MOS101 Genel ve Teknik İletişim
MOS102 Girişimcilik
MOS103 Ekip Liderliği
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer
MOS108 Bilişim Hukuku
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor
MOS111 Türk Müziği
MOS112 Güzel Sanatlar
MOS113 Herkes İçin Spor
MOS114 Teknolojiyle Öğrenme
MOS115 Hibe Projeleri Hazırlama Teknikleri
MOS118 Diksiyon (Etkili ve Güzel Konuşma)
MOS119 Metin Tahlilleri
MOS120 İşaret Dili
MOS121 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi
MOS123 Sosyoloji
MOS124 Psikoloji
MOS202 İş Hukuku
MOS203 Pazarlama
MOS204 Halkla İlişkiler
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik
MOS206 Ofis Yazılımları
MOS207 İlk Yardım
MOS209 İşletme Yönetimi
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları
MOS212 Trafik Güvenliği
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme
MOS216 Performans Yönetimi
MOS217 Davranış Bilimleri
MOS218 Stres Yönetimi
MOS219 İnovasyon
MOS220 E-Ticaret
MOS222 Stratejik Yönetim
MOS231 Çalışma Yaşamında Kariyer
MOS233 Teknoloji Bağımlılığı
SHİ210 Engellilerle Sosyal Hizmet
SHİ212 Adli Sosyal Hizmet
SHİ214 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
SHİ216 Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet
SHİ218 Göç ve Sosyal Hizmet
SHİ220 Çalışma İlişkileri ve Sosyal Hizmet
SHİ222 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
SHİ224 Afetlerde Sosyal Hizmet
SHİ226 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet
SHİ228 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmet
SHİ230 Sağlık Sosyolojisi
SHİ232 İşletmeye Giriş
SHİ234 Sosyal Psikoloji
SHİ236 Genel Muhasebe
SHİ238 Siyaset Sosyolojisi