ECZANE HİZMETLERİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Sağlık sektöründe eğitimli sağlık personeli arayışı tüm sağlık alanlarında olduğu gibi ilaç sektöründe de yaygındır. Programın amacı; sağlık hizmeti veren ve ilaç endüstrisindeki ilgili işlerde görev alabilecek, eczanelerde gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayabilecek, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda ve satışında yardımcı olabilecek mesleki becerileri kazanmış, bilgili ve yeniliklere açık sağlık personeli yetiştirmektir. Eczane Hizmetleri Programından mezun olan “Eczane Teknikeri” düzenli kayıt tutmayı, ilaçların raflarda gerektiği şekilde düzenlenmesini, kontrole tabi ilaçların teminini ve saklanmasını, satılan ilaç ve malzemenin stok kontrolü ve takibini eczacıya rapor etmeyi ve hastalarla müşterilere destek ürünleri hakkında gerekli bilgileri verebilecek teknik personel yetiştirilmesini amaçlar.
Birim Bölüm Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Eczane Hizmetleri / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ÇONGUR
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Pelin SENEMOĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 72 (Sağlık )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Eczane Hizmetleri alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Amacı; sağlık hizmeti veren ve ilaç endüstrisindeki ilgili işlerde görev alabilecek, eczanelerde gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayabilecek, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda ve satışında yardımcı olabilecek mesleki becerileri kazanmış, bilgili ve yeniliklere açık sağlık personeli yetiştirmektir.
Hedef
Tüm dünyada gelişen sağlık sistemine paralel olarak ülkemiz için de gerekli olan yardımcı ara elamanları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik elamanları tamamen bilimsel bir ortamda gerekli donanımları multidisipliner aktivitelerle vererek sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı mezunlarla daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması programın temel ve öncelikli hedefidir.