• Anasayfa
  • ECZANE HİZMETLERİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
ECH101 Temel Kimya I - - - - - - - - - - - - - - -
ECH103 Temel Biyoloji - - - - - - - - - - - - - - -
ECH105 Eczane Teknikerleri için Anatomi - - - - - - - - - - - - - - -
ECH107 Mesleki Terminoloji - - - - - - - - - - - - - - -
ECH109 Mesleki Matematik - - - - - - - - - - - - - - -
ECH111 Eczane Teknikerliği Temel İlkeleri - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ECH113 Hastalık Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
ECH115 Laboratuvar Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - - -
MOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS179 Araştırma Teknikleri ve Kaynakça Yazımı - - - - - - - - - - - - - - -
MOS180 Diksiyon - - - - - - - - - - - - - - -
MOS181 Beden Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS182 Proje Oluşturma ve Yönetme - - - - - - - - - - - - - - -
MOS183 Zaman Yönetimi ve Planlama - - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
ECH102 Eczane Teknikerleri için Pratik İlaç Bilgisi I - - - - - - - - - - - - - - -
ECH104 Eczane Teknikerleri için Fizyoloji - - - - - - - - - - - - - - -
ECH106 Eczane Teknikerleri için Temel Hesaplamalar ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECH108 Temel Kimya II - - - - - - - - - - - - - - -
ECH110 Temel Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
ECH112 Madde ve İlaç Bağımlılığı - - - - - - - - - - - - - - -
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - - -
MOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS180 Diksiyon - - - - - - - - - - - - - - -
MOS181 Beden Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS182 Proje Oluşturma ve Yönetme - - - - - - - - - - - - - - -
MOS183 Zaman Yönetimi ve Planlama - - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
MOS256 Satranç - - - - - - - - - - - - - - -
SHM103 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı
ECH203 İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme I - - - - - - - - - - - - - - -
ECH205 Eczane Teknikerleri için Pratik İlaç Bilgisi II - - - - - - - - - - - - - - -
ECH207 Temel Biyokimya - - - - - - - - - - - - - - -
ECH209 Hastane Eczanesi Teknikerliği - - - - - - - - - - - - - - -
ECH211 Meslekte Etik - - - - - - - - - - - - - - -
ECHSTJ112 Mesleki Yaz Stajı - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
ECH201 Mesleki Bilgisayar - - - - - - - - - - - - - - -
ECH213 Nitel (Kalitatif) ve Nicel (Kantitatif) İlaç Analizleri - - - - - - - - - - - - - - -
MOS184 İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - - - - -
MOS185 Medikal Lojistik Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı
ECH202 İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme II - - - - - - - - - - - - - - -
ECH204 Eczane Teknikerleri için Halk Sağlığı - - - - - - - - - - - - - - -
ECH206 Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
ECH208 Eczane Teknikerleri için Toksikoloji - - - - - - - - - - - - - - -
ECH210 Eczane Teknikerleri için İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
ECH212 OTC Destek Ürünleri - - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
ECH214 Geriatrik ve Pediatrik Hastalıklar - - - - - - - - - - - - - - -
ECH216 Organik Kimya - - - - - - - - - - - - - - -
MOS186 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz - - - - - - - - - - - - - - -
MOS187 Genel Muhasebe - - - - - - - - - - - - - - -
MOS254 İletişim - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Sosyal, kültürel ve hukuksal hak ve sorumluluklara uygun hareket edebilme 0
Temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme 0
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projede çalışabilme, bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme 0
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olabilme 0
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme 0
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme 0
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme 0
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme 0
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı anlayabilme 0
Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilme 0
Kalite yönetimine uygun davranıp süreçlere katılabilme 0
Dış görünüm, kişisel bakım, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olabilme 0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularının bilincinde olabilme 0
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme 0
Bireyin fizyolojisini temel düzeyde kavrayabilme 0