• Anasayfa
  • Eczane Hizmetleri ( Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sosyal, kültürel ve hukuksal hak ve sorumluluklara uygun hareket edebilme
2 Temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projede çalışabilme, bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme
4 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olabilme
5 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
6 Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
7 Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
8 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme
9 Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı anlayabilme
10 Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilme
11 Kalite yönetimine uygun davranıp süreçlere katılabilme
12 Dış görünüm, kişisel bakım, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olabilme
13 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularının bilincinde olabilme
14 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
15 Bireyin fizyolojisini temel düzeyde kavrayabilme