MATEMATİK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Matematiğin Üniversite eğitiminde temel olmasından dolayı bölüm araştırma yapmanın yanı sıra üniversitedeki tüm bölümlere servis dersleri vermektedir. Bölümde aktif olarak çalışılan çalışma alanları: Uygulamalı Matematik, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji ve Cebir ve Sayılar Teorisi dir. Matematik Bölümünde halen 1 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Matematik Anabilim Dalı 2020-2021'de , Bilecik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen doktora programına öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır ve devam etmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Bahar DOĞAN YAZICI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 46 (Matematik ve İstatistik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Alanında uzmanlaşmış, yeni matematiksel fikirler ve yöntemler geliştirebilme becerisine sahip, konusundaki uluslararası bilimsel yayınları ve güncel gelişmeleri takip edebilme yetisine sahip, etik değerleri özümsemiş, dünyadaki paydaşları ile ortak bir dili kullanabilen, ülkemizin evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artıran, matematik ve matematikle ilgili farklı disiplinlerde yapılan araştırmalarda görev alarak üst düzeyde çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip ve bu özgün çalışmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlayarak literatüre katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmek ve bunun için gerekli akademik bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Hedef
Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş, matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslarası çeşitli alanlarda katkıda bulunulacak bilimsel platformda ülkemizin adını duyurabilecek önemli matematikçiler yetiştirmektir.