• Anasayfa
  • MATEMATİK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı
MAT7000 Uzmanlık Alan - - - - - -
MAT8000 Tez Çalışması - - - - - -
MAT8100 Yeterlik Yazılı - - - - - -
MAT8200 Yeterlik Sözlü - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
MAT5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - -
MAT6001 Adi Diferensiyel Denklemlerin Lie Simetrileri - - - - - -
MAT6002 Analitik Sayılar Teorisi - - - - - -
MAT6003 Banach Uzaylarında Operatör Teori - - - - - -
MAT6004 Bilgisayar Hesaplamalı Sayısal Matematik - - - - - -
MAT6005 Cebirsel Sayılar Teorisi - - - - - -
MAT6006 Cisim Teori - - - - - -
MAT6007 Dönüşümler ve Geometri I - - - - - -
MAT6008 Dönüşümler ve Geometriler II - - - - - -
MAT6009 Düğüm Teorisi ve Uygulamaları - - - - - -
MAT6010 Fonksiyon Teori - - - - - -
MAT6011 Fuzzy Topolojik Uzaylar I - - - - - -
MAT6012 Fuzzy Topolojik Uzaylar II - - - - - -
MAT6013 Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar I - - - - - -
MAT6014 Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar II - - - - - -
MAT6015 Genelleştirilmiş Topoloji - - - - - -
MAT6016 Geometri I - - - - - -
MAT6017 Geometri II - - - - - -
MAT6018 Hilbert Uzaylarına Giriş - - - - - -
MAT6019 Homolojiksel Cebir - - - - - -
MAT6020 İleri Kategori Teori - - - - - -
MAT6021 İleri Kısmi Diferensiyel Denklemler - - - - - -
MAT6022 İleri Modül Teori - - - - - -
MAT6023 Kesirli Analiz - - - - - -
MAT6024 Kısmi Diferensiyel Denklemlerde Seçme Konular - - - - - -
MAT6025 Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Lie Simetrileri - - - - - -
MAT6026 Kontrol Teorisine Giriş - - - - - -
MAT6027 Lineer Pozitif Operatörler - - - - - -
MAT6028 Manifold Teorisi I - - - - - -
MAT6029 Manifold Teorisi II - - - - - -
MAT6030 Matematiksel Biyoloji - - - - - -
MAT6031 Riemann Geometri I - - - - - -
MAT6032 Riemann Geometri II - - - - - -
MAT6033 Simplisel Cebirler - - - - - -
MAT6034 Uygulamalı Matematikte Özel Fonksiyonlar - - - - - -
MAT6900 Seminer - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilir, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir. 0
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 0
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 0
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 0
Daha önceden yapılmış yayınları inceler, farklı ispat yöntemleri ile aynı konulara yaklaşır ya da güncel konular hakkında açık problemleri tespit eder. 0