• Anasayfa
  • MATEMATİK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son dört yarıyıl içinde yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en fazla üç dersi sayılabilir. Öğrencilerin ders saydırabilmeleri için, müdürlüğe saydırmak istedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.