EN
  • Anasayfa
  • GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Gıda İşleme Bölümü'ne bağlı olarak açılmıştır. Programımız ilk öğrencilerini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında almış olup gıda sektörüne nitelikli gıda teknikerleri kazandırmak için çalışmaktadır. Gıda teknikeri, gıda ürünlerinin sağlık standartlarına uygun bir şekilde paketlenerek üretilmesini sağlayan uzman kişilerdir. Ülkemizde gıda sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda işletme olması gıda teknikerlerine olan talebi ve ihtiyacı artırmaktadır. Programdan mezun öğrencilerimiz, gıda sanayi ile ilgili kamu kuruluşlarında (Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.), özel sektör kuruluşlarında, gıda üreten fabrikaların gıda laboratuvarlarında ve özel gıda laboratuvarlarında ara teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Bölümümüze ait; mikrobiyoloji laboratuvarı, patojen laboratuvarı, proses laboratuvarı ve kimya laboratuvarı bulunmaktadır. 3+1 sistemi ile öğrencilerimiz üç yarıyıl okulda ders gördükten sonra bir yarıyıl uygun bir gıda işletmesinde endüstri deneyimi kazanır. Ayrıca öğrencilerimiz 30 iş günü süren yaz stajını kendi belirledikleri ve programımız öğretim elemanlarının uygun gördükleri bir işletmede yaparlar. Staj ve 3+1 sistemi sayesinde öğrenciler hem işyeri tecrübesi kazanmakta hem de sektörle iletişim kurarak iş bulma fırsatı yakalamaktadır.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Çiğdem MUŞTU CEYLAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Staj Birim Sorumlusu Çiğdem MUŞTU CEYLAN
Amaç
Hedef