• Anasayfa
  • ELO228 Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler II (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ELO228 - Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler II ELO228 3 3 + 1 6,0 Pdf
Birim Bölüm
ELEKTRİK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Alper UYGUN
Ders Veren
Amaç

1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme 2. İkilik sayı sistemine ait matematiği mikrobilgisayar işlemlerine uygulayabilme. 3. Farklı tip mikroişlemciler/mikrodenetleyici arasında kıyaslama yapabilme ve yapılacak işe uygun olanı seçebilme. 4. Mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemi tasarlayabilme. 5. Assembly düzeyinde programlama mantığını geliştirebilme. 6. Mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemini modüler bir şekilde endüstriyel uygulamalarda kullanabilme. 7. Yeni gelişen mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemlerini takip edebilme bilgi ve anlayışına sahip olabilme.

Ders İçeriği

Çevrim Tabloları, Kesmeler, Uyku modu, Zamanlayıcılar, Sayıcılar, Bekçi köpeği devresi WDT, Puls With Modulation, Dönüştürücü uygulamarı, EEPROM yazma okuma

Ders Kaynakları Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Uygulama 1 Uygulama 1 2 10 20
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 148
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,80
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Çevrim Tabloları
2 Kesmeler
3 Harici Kesme
4 Lojik Seviye Değişiklik Kesmesi
5 TMR0 Kaydedicisi
6 Zaman Aşımı Kesmesi
7 Uyku Modu
8 Bekçi Köpeği Devresi
9 EEPROM Yazma Okuma
10 EEPROM Kesmesi
11 Analog Dijital Dönüştürme
12 Sinyal Genlik Modülasyonu
13 Genel Tekrar
14 Genel Tekrar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Çevrim Tablolarını Anlamak
Dönüştürücüleri Anlamak
Kesmeleri Anlamak
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Çevrim Tablolarını Anlamak - - - - - - - - - - - - -
Dönüştürücüleri Anlamak - - - - - - - - - - - - -
Kesmeleri Anlamak - - - - - - - - - - - - -