EN
  • Anasayfa
  • SAK207 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
SAK207 - Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler SAK207 3 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze Eğitim
EBS Koordinatörü
Ders Veren Öğr. Gör. Sinan GÖÇMEN
Amaç

Sağlık kuruluşunun kendi çalışanlarına, hedef kitleyi oluşturan tüm müşterilerine benimsetmek, onların desteklerini kazanmak ve olumlu bir firma imajı yaratmak amacına dönük olan halkla ilişkiler fonksiyonuna ilişkin süreci, halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme yöntemleri ile uygulama ve uygulamaya yönelik kullanılan araçları anlatmak

Ders İçeriği

Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, Sağlık Kuruluşlarında halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, Halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları

Ders Kaynakları Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler, Ayhan Uludağ; Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Kadir Canöz
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 2 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 2 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 14 1 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 14 1 14
Ödev 1 Ödev 1 2 1 2
Final Final 8 1 8
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 8 1 8
Ödev 1 Ödev 1 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 174
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,82
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Halkla İlişkiler Kavramı
2 İletişim Kavramı
3 Halkla İlişkiler Süreci
4 Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
5 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
6 Vatandaş Sağlık Personeli İletişimi
7 Sağlık Personelinin İletişim Davranışı ve Beklentileri
8 Ara Sınav, Kurumsal kimlik ve Kurumsal imaj
8 Ara Sınav
9 Sağlık Kurumlarında Medya İlişkileri ve Uygulamaları
10 Kuruluş içi İletişim ve Halkla İlişkiler
11 Sağlık Kuruluşlarında Kriz Yönetimi ve Örnekleri
12 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sağlık Kuruluşları Örnekleri
13 Kurumsal Reklamcılık ve Sağlık Kuruluşlarında Reklamcılık Örnekleri
14 Lobicilik ve Sağlık Kuruluşlarında Lobicilik Örnekleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Uygulamalarını kavrama
İletişim teknikleri ve becerileri kazanma
Halkla İlişkilerle ilgili temel kavramlara hakim olma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Uygulamalarını kavrama - - - - - - - - - - - - - - -
İletişim teknikleri ve becerileri kazanma - - - - - - - - - - - - - - -
Halkla İlişkilerle ilgili temel kavramlara hakim olma - - - - - - - - - - - - - - -