EN
  • Anasayfa
  • MOS101 Genel ve Teknik İletişim (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
MOS101 - Genel ve Teknik İletişim
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel ve Teknik İletişim MOS101 1 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi yüzyüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan GÜVEN
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek ve mesleki konularla ilgili konuşma ve yazışma ilkelerini uygulatabilmek. İletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulatabilmek.

Ders İçeriği

İletişim kavramı ve anlamı, İletişim süreci, İletişim türleri, İletişimin engelleri, Teknik iletişim, İletişim araçları ve kanalları, beden dili.

Ders Kaynakları Genel ve Teknik İletişim, Hasan KIRMIZI, Seçkin YAYINCILIK, 2010.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 3 3
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 5 5
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Final Final 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 211
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 8,27
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 iletişimin tanımlanması
2 iletişimim unsurları
2 İletişime Giriş : Temel Kavramlar ve Süreçler
2 İletişimin Öğeleri. İletişimin Türleri
2 Sözlü İletişim kurmak
3 Sözsüz İletişim (Beden Dili, Simgesel İletişim)
3 Yazılı İletişim kurmak
4 Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Dinleme
4 Yazılı İletişim kurmak
5 Sözsüz İletişim kurmak
6 Sözsüz İletişim kurmak
7 Sözsüz İletişim kurmak
8 Ara sınav
9 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
10 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak Örgüt dışı iletişim kurmak
11 Örgüt dışı iletişim kurmak
12 iletişim araçları
13 İkna yöntemleri
14 İkna yöntemleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kurum içi yazıların türleri, genel amaçlı iş mektuplarının tanıtılması ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olur
Sözlü iletişimin günlük hayattaki etkilerinin yorumlanması hakkında bigi sahibi olur
İletişim engellerini farketmek ve iletişim sorunlarını çözmek
İşletmeler arası iletişim sahibi hakkında bilgi sahibi olur.
Örgütsel iletişim kurmak
İletişimin gerekliliği hakkında bilgi sahibi olur
Bireysel iletişim kurmak
Etkili iletişim kurmak
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Kurum içi yazıların türleri, genel amaçlı iş mektuplarının tanıtılması ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olur - - - - - - - - - - - - - - -
Sözlü iletişimin günlük hayattaki etkilerinin yorumlanması hakkında bigi sahibi olur - - - - - - - - - - - - - - -
İletişim engellerini farketmek ve iletişim sorunlarını çözmek - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmeler arası iletişim sahibi hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Örgütsel iletişim kurmak - - - - - - - - - - - - - - -
İletişimin gerekliliği hakkında bilgi sahibi olur - - - - - - - - - - - - - - -
Bireysel iletişim kurmak - - - - - - - - - - - - - - -
Etkili iletişim kurmak - - - - - - - - - - - - - - -