• Anasayfa
  • SAK210 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivcilik (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
SAK210 - Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivcilik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivcilik SAK210 3 2 + 1 6,0 Pdf
Birim Bölüm
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil GÜNEŞ
Ders Veren Öğr. Elm. Hamit DULUN
Amaç

Tıbbi dokümantasyon ve arşiv konusunda bilgi vermek ve tıbbi dokümantasyon ve arşivlemenin önemini anlatmak.

Ders İçeriği

Tıbbi dokümantasyona giriş ve dokümanların önemi, tıbbi dokümantasyon tarihi, hasta dosyalarının içeriği, sağlık kurumlarında hasta dosyaları arşivlerinin temel öğeleri, arşivin yeri, bütçesi, arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları, hasta dosyalarının dosyalanması, numaralanması, sıralanması, kapsamı. Hasta dosyaları arşiv inlerinin örgüt yapıları,  hasta, doktor, hastalık ve ameliyat indeksleri, hastalık ve ameliyatlara ait indeksleme sistemleri, hasta dosyalarının hukuki yönü, hasta dosyaları arşivlerinde bilgisayar kullanımı. Hasta dosyaları arşivinin organizasyon yapısı, indeksleme sistemleri, hasta dosyalarının yasal yönü ve bilgisayar kullanımının  öğrenilmesi.

Ders Kaynakları Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara.
Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik (Kolektif Yayınları)
Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 3 13 39
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 3 13 39
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 13 39
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 13 39
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 13 39
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 13 39
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 13 39
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 13 39
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 316
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 12,39
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Temel Kavramlar ve Tanımlamalar, Tarihçe, Tıbbi Dokümantasyona Giriş, Hasta Dosyaları ve Arşiv.
2 Tıbbi Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar, Tıbbi Dokümanların Yararı ve Önemi.
3 Tıbbi Dokümanlarda Sorumluluk.
4 Tıbbi Dokümanların Yasal Durumu.
5 Tıbbi Doküman Çeşitleri.
6 Hastanelerde Kullanılan İndeksler ve Diğer Veri Araçları
7 ARA İMTİHAN
8 Hasta Dosyalarının Kullanımı ve Önemi, Hasta Dosyalarının Düzenlenmesi
9 Hasta Dosyalarını Oluşturan Formlar, Hasta Dosyaları Formlarının Veri Aracı Olarak Kullanılması
10 Arşivin Tanımı Önemi ve İşlevleri, Arşivin Yeri ve Mimari Özellikleri, Arşiv Yerinin Düzenlenmesi ve Fiziksel Özellikler, Arşiv Türleri.
11 Arşiv Belgelerinde Kullanılan Bilgiler, Arşivlerin Ayıklanması ve Belgelerin İmhası, Hasta Dosyaları Arşivinin Sağlık Kuruluşları Açısından Yeri ve Önemi.
12 Hasta Dosyaları Arşivinin Örgütlenmesi Bölümleri İşlevleri, Hasta Dosyaları Arşivinin Diğer Ünitelerle İşlevsel İlişkileri.
13 Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde Tıbbi Arşiv Örneği, Tıbbi Dokümanların Numaralandırılması ve Arşivlerde Saklanma Süreleri.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tıbbi dokümanın tanımlanması.
Tıbbi dokümanların kullanım alanları ve Hasta dosyalarının öneminin kavranması.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmetin kaliteli bir şekilde sunulması için bu konuda eğitim alan nitelikli elemanlar yetiştirebilmek.
Tıbbi kayıt ve dökümanların işlenmesini ve hastalıkların ve uygulamaların uluslar arası kodlama sistemlerine göre kodlamasını, gereksinim duyulan bilgilere elektronik olarak erişimi öğretmek.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Tıbbi dokümanın tanımlanması. - - - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi dokümanların kullanım alanları ve Hasta dosyalarının öneminin kavranması. - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmetin kaliteli bir şekilde sunulması için bu konuda eğitim alan nitelikli elemanlar yetiştirebilmek. - - - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi kayıt ve dökümanların işlenmesini ve hastalıkların ve uygulamaların uluslar arası kodlama sistemlerine göre kodlamasını, gereksinim duyulan bilgilere elektronik olarak erişimi öğretmek. - - - - - - - - - - - - - - -