• Anasayfa
  • İSL101 İşletmeye Giriş (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İSL101 - İşletmeye Giriş
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İşletmeye Giriş İSL101 1 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim, sınıf içi tartışma ve proje sunumları
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Atıl TAŞER
Ders Veren
Amaç

İşletmelerin ekonomi içerisindeki yerleri, işletme amaçları, işletmeleri etkileyen çevresel faktörler, hukuki yapıları, kuruluş aşaması çalışmaları ve işletme fonksiyonları hakkında yerel ve küresel rekabet şartlarını göz önünde tutarak gerek teorik ve gerekse pratik anlamda öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek.

Ders İçeriği

İşletme biliminin temel kavram, fonksiyon ve uygulamaları konusunda anlatım, sınıf içi tartışma ve öğrenci projelerinin sunumları.

Ders Kaynakları Canan Çetin ve Esin Can Mutlu; Temel İşletmeciliğe Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.
Mümin Ertürk; İşletme Biliminin Temel İlkeleri, 7. baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.
Kadri Mirze; İşletme, Literatür, 2010, İstanbul.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Konuk Konuşmacı 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Konuk Konuşmacı 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 3 1 3
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 3 1 3
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 1 1 1
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 1 1 1
Önceden planlanmış özel beceriler Rol Yapma / Drama 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 1 2
Önceden planlanmış özel beceriler Rol Yapma / Drama 1 1 1
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 1 2
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Panel 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Panel 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 1 1 1
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 1 1 1
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 7 7
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 7 7
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 1 6 6
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 1 6 6
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 1 1 1
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 1 13 13
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 1 13 13
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 256
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İşletmeye Giriş
2 İşletme ve toplum
3 İşletme ve iç çevresi
4 işletme ve dış çevresi
5 girişimcilik
6 işletme ve üretim faktörleri
7 Vize
8 sosyal sorumluluk ve etik
9 birleşmeler ve satınalmalar
10 küreselleşme
11 dış ticaret
12 güncel konular
13 işletme fonksiyonları
14 işletme fonksiyonları 2
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Temel İşletme Bilgisinin kullanımı
Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma
Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma
İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Temel İşletme Bilgisinin kullanımı - - - - - - - - - - - - - -
Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki ve etik anlayışa sahip olma - - - - - - - - - - - - - -
Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma - - - - - - - - - - - - - -
İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme - - - - - - - - - - - - - -