• Anasayfa
  • SBK201 Anayasa Hukuku (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
SBK201 - Anayasa Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Anayasa Hukuku SBK201 2 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL
Ders Veren
Amaç

Anayasa Hukukunun temel kavramlarını öğrencilere öğreterek, çağdaş anayasaların temel özellikleri ve tarihsel gelişimi ile ilgili analiz yapabilme becerisi kazandırmaktır.

Ders İçeriği

Ders, ilk defa Birleşik Krallıkta ortaya çıkan mutlak monarşinin sınırlandırma girişimleriyle başlayan, ardından ABD’de 1787 Anayasasıyla belirgin hale gelen anayasal kavram ve kurumların ayrıntılı bir analizini içermektedir.

Ders Kaynakları Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, 16. Baskı, Bursa, 2010.
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Anayasa, anayasa hukuku kavramı, anayasa hukukunun hukuk dalları arasındaki yeri, anayasa hukukunun kaynakları
2 Anayasacılık hareketleri ve anayasaların çeşitli açılardan sınıflandırılması
3 Anayasaların yapılış ve değiştirilişleri
4 Anayasanın üstünlüğü ve kurumsal güvencesi olarak anayasa yargısı (anayasaya uygunluk denetimi)
5 Anayasa Hukukunda devlet kavramı, devletin kurucu unsurları
6 Güçler ayrılığı kavramı ve günümüzdeki görünümü
7 Ara Sınav
8 Yasama yürütme ilişkileri ve hükümet sistemleri
9 Demokrasi teorisi ve uygulama biçimleri
10 Seçim hukukunun temel ilkeleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Devlet, birey ve anayasa ilişkisini temel hak ve özgürlükler bağlamında anlama ve yorumlama.
Anayasa Hukukuna hakim olan temel kavram ve kurumları öğrenir.
Dünyada ve Türkiye'de Anayasadan kaynaklanan siyasal, toplumsal ve kültürel sorunları tartışma becerisi kazanır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Devlet, birey ve anayasa ilişkisini temel hak ve özgürlükler bağlamında anlama ve yorumlama. - - - - - - - - - - - - - -
Anayasa Hukukuna hakim olan temel kavram ve kurumları öğrenir. - - - - - - - - - - - - - -
Dünyada ve Türkiye'de Anayasadan kaynaklanan siyasal, toplumsal ve kültürel sorunları tartışma becerisi kazanır. - - - - - - - - - - - - - -