• Anasayfa
  • MLİ301 Kamu Ekonomisi (2021 - 2022 / 5. Yarıyıl)
  • EN
MLİ301 - Kamu Ekonomisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Ekonomisi MLİ301 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Yasin ACAR
Ders Veren Doç. Dr. Yasin ACAR
Amaç

Bu dersin amacı piyasa başarısızlığı ve devletin başarısızlığı çerçevesinde kamu kesiminin ekonomideki işlevlerinin mikro ekonomik analiz imkanlarından faydalanılarak yapılmasıdır.

Ders İçeriği

Kamu ekonomisinin işleyişi, kamu ekonomik faaliyetlerinin kuramsal temelleri ve kamu ekonomisine ilişkin temel ilke ve uygulamaların analizi

Ders Kaynakları Kirmanoğlu, Hülya (2017), Kamu Ekonomisi Analizi, 6. Bası, İstanbul: Beta.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Ekonomisine Giriş Ders
2 Kamu Kesimi Disiplinine Tarihsel Bakış Ders
3 Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü Ders
4 Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü (Devam) Ders Tartışmalı Ders
5 Piyasa Ekonomisinin İşleyişi, Ekonomide Etkinlik ve Adalet Ders
6 Sosyal Refah Fonksiyonları Ders
7 Toplumsal Fayda ve Maliyetlerin Ölçülmesi Ders Tartışmalı Ders
8 Ara Sınav
9 Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Rolü Ders Tartışmalı Ders
10 Kamusal Mallar Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
11 Kamusal Mallar (devam) Ders Tartışmalı Ders
12 Politik Ekonomi Ders Tartışmalı Ders
13 Dışsallıklar Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme
14 Dışsallıklar (devam) Tartışmalı Ders Problem Çözme Küçük Grup Tartışması
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kamu Ekonomisine ilişkin doktrinleri görüşleri açıklar.
Kamu Ekonomisine ilişkin doktrinleri görüşleri açıklar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Kamu Ekonomisine ilişkin doktrinleri görüşleri açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
Kamu Ekonomisine ilişkin doktrinleri görüşleri açıklar. - - - - - - - - - - - - - -