• Anasayfa
  • IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
IKT472 - Ekonomide Güncel Sorunlar
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ekonomide Güncel Sorunlar IKT472 7 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü anlatım
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı, öğrenciye devletin iktisadi faaliyetlerinin niteliği ve bunların birey, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini kavranması sağlanmaktadır. Refah devletinin doğuşu, büyümesi ve krizini analitik olarak analiz edilecektir.

Ders İçeriği

Tarihsel perspektifte teorik literatür analiz edilecek, takip eden haftalarda özellikle refah devleti uygulamalarının neden olduğu sorunlar ve devletin ekonomideki rolünün değişmesinde etkili olan faktörler ayrıntılı analiz edilecektir.

Ders Kaynakları TCMB, Ekonomik Terimler Sözlüğü
Yeşim KUBAR, Güncel Ekonomik Sorunlar
NOURIEL ROUBINI, Kriz Ekonomisi
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 50
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 50
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 15 45
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 15 45
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 152
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,96
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Temel Mikro Ekonomik Kavramların Analizi
2 Temel Makro Ekonomik Kavramların Analizi
3 Finansal Sistem ve Aktörlerinin Ekonmik Etkileri
4 Para Piyasası ve Aktörlerinin Ekonomik Etkileri
5 Sermaye Piyasası ve Aktörlerinin Ekonomik Etkileri
6 Gelir Dağılımı Adaletsizliği Sorunsalı
7 Sıcak Para Hareketleri ve Ülke Ekonomilerine Etkileri
8 Ara Sınav
9 Türkiye’de Milli Gelir
10 Türkiye’de Ekonomik Büyüme
11 Türkiye’de Gelir Dağılımı
12 Türkiye’de Kamu Maliyesi
13 Türkiye Ekonomisi Krizler
14 Dünya Ekonomisi Krizler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Makro ve mikro iktisadi göstergelerin analizi yapılabilir.
Ekonomik sorunlarda öncü göstergelerinin neler olduğu kavrayabilme
Gelir dağılımı ve gelir dağılımı adaletsizliğinin nedenleri incelenecektir
1980 sonrası finansal serbestlik ve Türkiye ekonomisine etkileri
Küresel ekonomik aktörler ve ülke ekonomilerine etkileri incelenecektir
Ekonomik sorunlarda öncü göstergelerinin neler olduğu incelenecektir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Makro ve mikro iktisadi göstergelerin analizi yapılabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Ekonomik sorunlarda öncü göstergelerinin neler olduğu kavrayabilme - - - - - - - - - - - - - -
Gelir dağılımı ve gelir dağılımı adaletsizliğinin nedenleri incelenecektir - - - - - - - - - - - - - -
1980 sonrası finansal serbestlik ve Türkiye ekonomisine etkileri - - - - - - - - - - - - - -
Küresel ekonomik aktörler ve ülke ekonomilerine etkileri incelenecektir - - - - - - - - - - - - - -
Ekonomik sorunlarda öncü göstergelerinin neler olduğu incelenecektir - - - - - - - - - - - - - -