• Anasayfa
  • MLİ403 Maliye Politikası (2021 - 2022 / 7. Yarıyıl)
  • EN
MLİ403 - Maliye Politikası
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Maliye Politikası MLİ403 7 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Yasin ACAR
Ders Veren Doç. Dr. Yasin ACAR
Amaç

Bu derste öğrencilerin ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve kalkınma ve gelir dağılımı gibi makro ekonomik hedeflere ulaşmada maliye politikasının yerini anlamaları ve para politikası ile karşılaştırmalı olarak analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Bu derste maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği, dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde etkinliği para politikası ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Ders Kaynakları Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teori ve Uygulama, Turhan Kitabevi
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 100
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Durgunluk ve maliye politikası
2 Stagflasyon ve maliye politikası: Stagflasyona ilişkin seçenek açıklamalar
3 Stagflasyon ve maliye politikası: Stagflasyona ilişkin seçenek açıklamalar
4 Bütçe açığı sorunu: bütçe açığının etkilerine ilişkin tartışmalar, Keynesyen yaklaşım, Neo klasik yaklaşım, Ricardian yaklaşım
5 Ekonomik istikrara yönelik maliye politikasının gelişmekte olan ülkelerdeki görünümü: gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrarsızlık kaynakları
6 Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları ve enflasyon sorunları.
7 Vize Sınavı
8 Gelişmekte olan ülkelerde istikrar sağlayıcı maliye politikaları
9 Türkiye'nin ekonomik istikrar sorunu ve izlenen politikalar: 80 Öncesi dönem ve 20 Ocak kararları.
10 Türkiye'nin ekonomik istikrar sorunu ve izlenen politikalar: 90'lardan bugüne ekonomik istikrarsızlık sorunu.
11 Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma ve maliye politikası kavramları
12 Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde maliye politikası: Ekonomik kalkınmada kamu kesiminin önemi
13 Kamu harcamaları ve ekonomik kalkınma, kamu gelirleri ve ekonomik kalkınma, ekonomik kalkınmada vergileme karşısında borçlanma
14 Final Sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel tartışmaları değerlendirebilmek
Maliye politikasının etkin bir ekonomik araç olarak ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde nasıl kullanıldığı yorumlayabilir.
Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının mı yoksa para politikasının mı uygun olduğunu değerlendirebilmek.
Maliye politikasının amaçlarını, araçlarını ve sınırlarını açıklayabilmek.
Maliye politikasının etkin bir ekonomik araç olarak gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde nasıl kullanıldığı sıralayabilir
Ekonomik istikrarı sağlayacak şekilde maliye politikası uygulamaları tanımlayabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel tartışmaları değerlendirebilmek - - - - - - - - - - - - - -
Maliye politikasının etkin bir ekonomik araç olarak ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde nasıl kullanıldığı yorumlayabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının mı yoksa para politikasının mı uygun olduğunu değerlendirebilmek. - - - - - - - - - - - - - -
Maliye politikasının amaçlarını, araçlarını ve sınırlarını açıklayabilmek. - - - - - - - - - - - - - -
Maliye politikasının etkin bir ekonomik araç olarak gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde nasıl kullanıldığı sıralayabilir - - - - - - - - - - - - - -
Ekonomik istikrarı sağlayacak şekilde maliye politikası uygulamaları tanımlayabilir. - - - - - - - - - - - - - -