• Anasayfa
  • MLİ102 Maliye Teorisi (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
MLİ102 - Maliye Teorisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Maliye Teorisi MLİ102 2 3 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Ders Veren
Amaç

Kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri, biçimleri ve ekonomik analizine ilişkin teorik bilgileri vermek

Ders İçeriği

Kamu Maliyesinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi; Kamu Maliyesinde Teorik Yaklaşımlar, Genel Ekonomide Kamu Maliyesinin Yeri, Kamu Maliyesinin Fonksiyonları: Tahsis, Kamusal Mallar, Yarı- Kamusal Mallar, Özel Mallar, Kamu Maliyesinin Fonksiyonları: Gelir Dağılımı, Ekonomik İstikrar, Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Harcamalarının Artışı, Kamu Sektöründe Karar Alma, Bütçe ( Kavramsal Konular), Türkiye’de Bütçe Uygulaması

Ders Kaynakları Kamu Maliyesi, Nihat EDİZDOĞAN, Ekin Yayınevi
EKER, Aytaç (2010), Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaacılık
Nadaroğlu H., (1996), Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul, 9. Baskı, Beta Yayınları,
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 60 1 60
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 20 1 20
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 20 1 20
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 20 1 20
Dinleme ve anlamlandırma Ders 60 1 60
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Final Final 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 300
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 11,76
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Gelirleri Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
2 Devlet Borçlanması Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
4 Kamusal Mallar Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası
5 Devlet Borçlanması II Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
6 Devlet Bütçesi Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
7 Kamu Borç Yönetimi I Ders Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
9 Kamu Harcamaları Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
10 Kamu Maliyesinin İşlevleri Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
11 Kamu Borç Yönetimi II Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
12 Türkiye'de Kamu Kesimi Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
13 Oylama Paradoksu Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
14 Kamu Maliyesinde Karar Alma Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kamu harcamalarının tarihsel değişimini betimleyebilecek.
Kamu harcama politikalarını yorumlayabilecek.
Türkiye’deki kamu harcama politikalarını açıklayabilecek.
Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini yorumlayabilecektir.
Kamu harcamaları ve kamu gelirleri kavramlarını tanımlayabilecek.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Kamu harcamalarının tarihsel değişimini betimleyebilecek. - - - - - - - - - - - - - -
Kamu harcama politikalarını yorumlayabilecek. - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye’deki kamu harcama politikalarını açıklayabilecek. - - - - - - - - - - - - - -
Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini yorumlayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Kamu harcamaları ve kamu gelirleri kavramlarını tanımlayabilecek. - - - - - - - - - - - - - -