• Anasayfa
  • MLİ202 Mahalli İdareler Maliyesi (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MLİ202 - Mahalli İdareler Maliyesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mahalli İdareler Maliyesi MLİ202 4 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Ders Veren
Amaç

Yerel yönetimlerin özelliklerini açıklamak, yönetimler arası mali ilişkileri incelemek, federal ve üniter devletlerdeki yerel yönetim örneklerini karşılaştırmak, Türkiye’deki yerel yönetimleri inceleyerek sorunlarını analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Ders İçeriği

Mahalli idareler ve özellikleri, İktisadi refah ve mahalli idareler, İdareler arası ilişkilerin kapsamı ve özellikleri, İdareler arası hizmet bölüşümü, İdareler arası gelir bölüşümü, Büyük Kentler sorunu, Üniter devletlerde mahalli idareler, Federal devletlerde mahalli idareler, Belediyelerin mali yapısı, İl özel idarelerinin mali yapısı, Köylerin mali yapısı, Yerel Yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri

Ders Kaynakları Mahalli İdareler (Prof.Dr. Ahmet ULUSOY-Prof.Dr. Tekin AKDEMİR)
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 14 14
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Mahalli İdare Kavramı ve Özellikleri
2 Mahalli İdarelerde Etkinlik
3 Türkiye’de Mahalli İdareler Kavramı ve Varoluş Nedenleri
4 İdarelerarası Görev ve Gelir Bölüşümü İlişkileri
5 Dünyada Mahalli İdareler
6 Türkiye'de Mahalli İdarelerin Anayasal ve Yasal Zemini I
7 Ara Sınav
8 Türkiye'de Mahalli İdarelerin Anayasal ve Yasal Zemini II
9 Türkiye'de Mahalli İdareler: İl Özel Daireleri ve Belediyeler
10 Türkiye'de Mahalli İdareler: Köyler
11 Türkiye'de Mahalli İdareler: Birlikler
12 Mahalli İdareler Bankacılığı
13 Mahalli İdarelerde Yeniden Yapılanma-I
14 Mahalli İdarelerde Yeniden Yapılanma-II
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İdareler arası mali ilişkiler ve şekillerini açıklayabilmek
Mahalli idarelerde etkinliği açıklayabilmek ve değerlendirebilmek
Mahalli idarelerin kuruluşları ve varlık nedenlerini açıklayan yaklaşımları açıklayabilmek.
Türkiye’de mahalli idareler maliyesini açıklayabilmek ve değerlendirebilmek
İdareler arasında hizmet ve gelirin bölüşümünü etkileyen kriterler ve uygulama şekilleri ile mahalli idarelerin finansman kaynaklarını açıklayabilmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
İdareler arası mali ilişkiler ve şekillerini açıklayabilmek - - - - - - - - - - - - - -
Mahalli idarelerde etkinliği açıklayabilmek ve değerlendirebilmek - - - - - - - - - - - - - -
Mahalli idarelerin kuruluşları ve varlık nedenlerini açıklayan yaklaşımları açıklayabilmek. - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye’de mahalli idareler maliyesini açıklayabilmek ve değerlendirebilmek - - - - - - - - - - - - - -
İdareler arasında hizmet ve gelirin bölüşümünü etkileyen kriterler ve uygulama şekilleri ile mahalli idarelerin finansman kaynaklarını açıklayabilmek - - - - - - - - - - - - - -