• Anasayfa
  • MLİ204 Devlet Borçları (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MLİ204 - Devlet Borçları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Devlet Borçları MLİ204 4 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Onur POLAT
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı, günümüzde olağan gelir haline gelen kamu borçlanmasının incelenmesidir. Kamusal finansmanın önemli bir boyutu olan borçlanmanın mali ve ekonomik etkilerinin öğrenci tarafından yorumlayabilmesini ve borç yönetimi tekniklerini kavrayabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Bu derste devlet borçlarının oluşumu, borçlanma yöntemleri, borç yönetimi, borçların ekonomik etkileri, Türkiyede devlet iç ve dış borçlarının gelişimi ve yapısı, kredi derecelendirme kuruluşlarının borçlanmadaki yeri ele alınacaktır.

Ders Kaynakları ULUSOY, AHMET (2009), Devlet Borçlanması, Trabzon
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 60 1 60
Dinleme ve anlamlandırma Ders 60 1 60
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 10 1 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Final Final 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 240
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 9,41
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Devlet Borçlanmasının Genel Özellikleri
2 Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
3 Devlet Borçlarının Ekonomik Etkileri
4 Borç Yükü Kavramı
5 Türkiye'de Borç Yönetiminde Kurumsal Düzen
6 Türkiye'de Borç Yönetim Süreci
7 Ara Sınav
8 Türkiye'de İç Borçlanma
9 Türkiye'de Dış Borçlanma
10 Devlet Borçlanma Araçları
11 İkincil Piyasalar
12 Kamu Borç Yönetimi
13 Kamu Borç Yönetimi II
14 Genel Değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Devletin borçlanma nedenlerini sıralar.
Kamu borcu ve özel borç kavramlarını tanımlar.
Devlet borçlanmasının yapısını açıklayabilecektir.
Alternatif politikalar geliştirir. İç ve dış borçlanmanın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirir.
Kamu iç borçlanma politikalarını değerlendirebilecektir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Devletin borçlanma nedenlerini sıralar. - - - - - - - - - - - - - -
Kamu borcu ve özel borç kavramlarını tanımlar. - - - - - - - - - - - - - -
Devlet borçlanmasının yapısını açıklayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Alternatif politikalar geliştirir. İç ve dış borçlanmanın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirir. - - - - - - - - - - - - - -
Kamu iç borçlanma politikalarını değerlendirebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -