MLİ303 - Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler MLİ303 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ
Amaç

Bu dersin amacı vergi türlerinin ve vergilerin temel ilke ve uygulama kurallarının açıklanmasıdır.

Ders İçeriği

KDV ( KDV’ye tabi işlemler, istisna ve muafiyetler, matrah, oran ve indirim, verginin beyanı, tarhı, tahakkuk ve ödeme), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar, Yerel Yönetim Vergileri

Ders Kaynakları Mualla Öncel, Nami Çağan, Ahmet Kumrulu, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 2018, Ankara.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Final Final 30 1 30
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 256
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Derse Giriş - Vergilendirme Temelleri
2 Vergilendirme Temelleri -- Vergisi Kanunlarının Kaynağı, Türk Vergi Hukuku Çerçevesinde Temel Vergi Kavramları
3 Harcama Vergileri -- Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi KDV ve ÖTV’nin Temelleri, Vergi İndirme Mekanizması, KDV Yükümlülüğünün Hesaplanması
4 Harcama Vergileri -- Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi KDV ve ÖTV’nin Temelleri, Vergi İndirme Mekanizması, KDV Yükümlülüğünün Hesaplanması
5 Servet Vergileri -- Veraset ve İntikal Vergisi, İşlem Vergileri Veraset ve İntikal Vergisinin Temelleri, Muafiyetler, Diğer Vergiler (Gümrük vergileri, damga vergisi, taşılar vergisi, emlak vergisi vb.)
6 Servet Vergileri -- Veraset ve İntikal Vergisi, İşlem Vergileri Veraset ve İntikal Vergisinin Temelleri, Muafiyetler, Diğer Vergiler (Gümrük vergileri, damga vergisi, taşılar vergisi, emlak vergisi vb.)
7 Vize Sınavı
8 Vergi Denetim, Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları -- Vergi Denetim Mekanizmaları, Vergiden Kaçınma – Vergi Kaçırma Kavramları, Yasal Vergi Planlaması, Vergi Mühendisliği, Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Karar Yöntemleri
9 Vergi ve Muhasebenin İlişkisi-- İlke Tabanlı Muhasebe - Kural Tabanlı Vergi, Vergi ve Muhasebenin Karşılaşması: Ertelenmiş vergiler
10 Vergide Özellikli Konular -- Uluslararası Vergi, Transfer Fiyatlandırması Uluslararası Vergilendirmenin Temelleri, Uluslararası Vergilendirmede Özellikli Konu: Transfer Fiyatlandırması
11 vergide Özellikli Konular -- Uluslararası Vergi, Transfer Fiyatlandırması Uluslararası Vergilendirmenin Temelleri, Uluslararası Vergilendirmede Özellikli Konu: Transfer Fiyatlandırması
12 Vergide Özellikli Konular -- Uluslararası Vergi, Transfer Fiyatlandırması Uluslararası Vergilendirmenin Temelleri, Uluslararası Vergilendirmede Özellikli Konu: Transfer Fiyatlandırması
13 Vergide Özellikli Konular -- Uluslararası Vergi, Transfer Fiyatlandırması Uluslararası Vergilendirmenin Temelleri, Uluslararası Vergilendirmede Özellikli Konu: Transfer Fiyatlandırması
14 Final Sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Katma değer vergisini ayrıntılı olarak öğrenir.
Harcamalar üzerinden alınan vergiler hakkında bilgi sahibi olur.
Servet üzerinden alınan vergiler hakkında bilgi sahibi olur.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Katma değer vergisini ayrıntılı olarak öğrenir. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Harcamalar üzerinden alınan vergiler hakkında bilgi sahibi olur. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Servet üzerinden alınan vergiler hakkında bilgi sahibi olur. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5