• Anasayfa
  • MLİ307 Vergi Teorisi ve Politikası (2021 - 2022 / 5. Yarıyıl)
  • EN
MLİ307 - Vergi Teorisi ve Politikası
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi Teorisi ve Politikası MLİ307 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adil AKINCI
Ders Veren Doç. Dr. Adil AKINCI
Amaç

Ekonomik etkinlik ve adalet arasında bir uyum sağlama anlamına gelen optimal vergilemenin şartları ve yöntemlerinin öğrencilere kazandırılması, verginin ekonomik birimlerin davranışına etkilerinin ve makro ekonomik politika aracı olarak kullanılmasının kavratılması ve gelir, tüketim ve servet vergilerinin ekonomik analizini yapacak donanımın verilmesidir.

Ders İçeriği

Vergilemenin tarihsel gelişimi, vergilerin tasnifi, verginin fonksiyonları, vergi tekniği, vergi politikası ve vergi türlerinin karşılaştırılması

Ders Kaynakları Vergi Teorisi, İsa Sağbaş, 2013
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Verginin Tanımı ve Gelişimi
2 Vergilerin Sınıflandırılması
3 Vergi Dışı Kamu Gelirleri
4 Vergilemede Kısıtlar
5 Kayıtdışı Ekonomi
6 Vergi Ödeme gücü ve Vergi Yükü
7 Vergilemede Adalet
8 Vergileme ve gelir dağılımı
9 Vize Haftası
10 Vergileme ve Ekonomik Etkinlik
11 Tüketim Vergileri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergileri eşitlik ve etkinlik açısından sınıflandırabilmek
Farklı kriterler kullanılarak vergileri sınıflandırabilmek
Vergi teorisindeki bilgileri kullanarak vergi politikasını analiz edebilmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Vergileri eşitlik ve etkinlik açısından sınıflandırabilmek 4 3 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 3 3
Farklı kriterler kullanılarak vergileri sınıflandırabilmek 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4
Vergi teorisindeki bilgileri kullanarak vergi politikasını analiz edebilmek 5 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 2